جدول زمانبندي پرداخت سود به سهامداران

تاریخ: 
1402/04/25
Image: 

جدول زمانبندي پرداخت سود به سهامداران محترمي كه در تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 29 تیر ماه 1402 سهامدار اين شركت خواهند بود به شرح پیوست ذیل می باشد

جدول زمان بندی پرداخت سود سهام

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517