داروهای آنتی هیستامین و برونکودیلاتور

پرومتازین

-
آمپول 50 میلی گرم در 2 میلی لیتر
هر جعبه حاوی 10 عدد آمپول2 میلی لیتری پرومتازین (پرومتازین 50mg/2ml) می باشد.

کلرفنیرامین مالئات

هیستادیک ®
آمپول 10 میلی گرم در 1 میلی لیتر
آمپول 10 میلی گرم در 1 میلی لیتر: بسته بندی 5 عددی

آمینوفیلین

آمینودیک ®
آمپول 250 میلی گرم در 10 میلی لیتر
آمپول 250 میلی گرم در 10 میلی لیتر: بسته بندی 5 عددی
button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517