واحد تضمین و کنترل کیفیت

در عرصه داروسازی " کیفیت" انعکاسی از تبعیت و پیروی از قوانین و مقررات مستندی چون روش بهینه تولید، آنالیز، انبارش و توزیع فرآورده های دارویی می باشد که بطور کلی در قالب عبارت GXP بیان میگردد.
سیستم مدیریت کیفیت دارویی موجود در شرکت داروسازی کاسپین تامین بر پایه مدلهای پیشنهادی توسط سازمانهای معتبری چون The International Conference of Harmonization (ICH) در قالب راهنمای ICH Q10 و Pharmaceutical Inspection co-operation scheme ( PIC/s) بنا گردیده است. در عین حال این شرکت از دیگر سیستم های مدیریت کیفی همچون ایزو سری 9000 ( سیستم مدیریت کیفیت) و ایزو سری 14000(سیستم مدیریت زیست محیطی) و ایزو 18000( مدیریت بهداشت حرفه ای و ایمنی صنعتی) نیز بهره گرفته است.
همچنین این شرکت اخیرا و در راستای تقویت حوزه کیفی خود در بخش آزمایشگاههای کنترل کیفیت و کالیبراسیون نیز اقدام به استقرار ایزو 17025 ( مدیریت کیفیت آزمایشگاهی) نموده است.
QUALITY ASSURANCE

منشور كيفيت شرکت دارویی کاسپین تامین:

1- مشتری گرایی ، ارتقای سطح کیفیت محصولات و افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی با تولید محصولات جدید.
2- اهتمام به امر تحقیق و توسعه با رویکرد افزایش ظرفیت و توان عملیاتی از طریق ارتقاء و توسعه زیرساختهای مورد نیاز .
3- ارتقای سطح ایمنی بر اساس استانداردهای سازمانی.
4- پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و بهداشتی در کلیه جهات .
5- گردآوری و رعایت آ خرین مقررات ناظر بر عملیات ساخت مطلوب ( GMP )، قوانین و مقررات ناظر بر کیفیت محصولات ، استاندارد های زیست محیطی ، قوانین و مقررات ملی بهداشت حرفه ای و ایمنی
6- افزایش شایستگی و دانش پرسنل با انجام نیازسنجی و اجرای آموزش های مؤثر و کاربردی.
7- بهبود مداوم کلیه فرآیندها در جهت ارتقای هر چه بیشتر اثر بخشی سیستم مدیریت جامع کیفیت

مدیریت سرکت دارویی کاسپین تامین با اتکای به پروردگار متعال ، خود را متعهد به منشور كيفي و اخلاقي سرکت دارویی کاسپین تامین می داند و در راستای رسیدن به اهداف فوق منابع لازمه را تامین و از کلیه همکاران و کارکنان می خواهد تا در راستای استقرار این سیستم و تحقق هرچه بیشتر این اهداف نهایت تلاش و کوشش خود را بنمایند و از كليه بیمارن و دست اندرکاران جامعه بهداشتی درمانی کشور می خواهد در صورت مشاهده هرگونه انحراف کیفی از طريق سایت مندرج بر روی محصولات یا برقراری تماس با مدیدریت شرکت را مطلع سازند.

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517