واحد بازاریابی و فروش

واحد بازاریابی و فروش شرکت داروسازی کاسپین تامین، از کادر مجرب و کارآزموده ایی بهره میگیرد .این واحد از دو زیر مجموعه بازاریابی و فروش تشکیل گردیده است .

قسمت بازاریابی با راهکارهای ذیل سعی دارد خدمات شایسته خود را با شیوه های کاملا علمی و نوین به جامعه پزشکی، بیماران دردمند و ارتقاء سلامت جامعه ارائه نماید .
آگاهی صاحبان حرف پزشکی از طریق ویزیت چهره به چهره
گزینش و آموزش نمایندگان علمی دانش آموخته در گروه پزشکی
تحقیق بازار از طریق بررسی و دریافت اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها ،به منظور بکارگیری در برنامه های آتی بازاریابی
شرکت فعال در سمینارها و بازآموزی پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان کشور
برگزاری سمینارهای یک روزه برای حرف مختلف پزشکی به منظور معرفی محصولات شرکت در مناطق مختلف کشور
بررسی و رسیدگی به نظرات، پیشنهادات و شکایات مشتریان و انتقال آنها به واحدهای مختلف شرکت
 

ماموریت زیر مجموعه فروش:
اقدام در جهت فروش و عرضه محصولات تولیدی شرکت
امور مربوط به عقد قرارداد ها، ارائه خدمات لازم به مشتریان در خصوص شکایات و پیشنهادات آنها
ارتباط مستمر با مشتریان و طرف های ذینفع در راستای ارتقاء عملکردهای کیفی و زیست محیطی
حفظ بازار داخلی و تداوم حضور در بازارها

PRODUCTION

 

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517