داروهای پوستی

آداپالن

آکنوپال ®
ژل موضعی 0/1% ( هر 100 گرم حاوی 0/1 گرم آداپالن می باشد)
بسته بندی تک عددی – 30 گرمی

زینک اکساید

ایپوزینک ®
پماد موضعی 20 % ( هر 100 گرم حاوی 20 گرم زینک اکساید می باشد)
بسته بندی تک عددی – 30 گرمی

کلسی پوتریول

-
• پماد موضعی 50 میکروگرم در هر گرم
بسته بندی تک عددی – 30 گرمی
button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517