داروهای قلبی – عروقی ، الکترولیت ها

اسید ترانگزامیک

ترانگزیپ ®
آمپول 500 میلی گرم در 5 میلی لیتر
آمپول500 میلی گرم در 5 میلی لیتر : بسته بندی 5 عددی

بی کربنات سدیم

سودوبیکا®
آمپول 8.4% ( 2 میلی اسمول در هر میلی لیتر)– ( فقط به صورت انفوزیون وریدی استفاده گردد).
بسته بندی 5 عددی

نیتروگلیسیرین

نیترال ®
• آمپول 5 میلی گرم در 5 میلی لیتر • آمپول 10 میلی گرم در2 میلی لیتر (فقط به صورت انفوزیون وریدی استفاده شوند).
• آمپول 5 میلی گرم در 5 میلی لیتر : بسته بندی 5 عددی • آمپول 10 میلی گرم در 2 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی

هپارین سدیم

هپارودیک ®
• آمپول 5000 واحد در 1 میلی لیتر • آمپول 10،000 واحد در 1 میلی لیتر
• آمپول 5000 واحد در 1 میلی لیتر: بسته بندی 5 عددی • آمپول 10،000 واحد در 1 میلی لیتر: بسته بندی 5 عددی

فوروزماید

روزماید ®
• آمپول 20 میلی گرم در 2 میلی لیتر • آمپول 40 میلی گرم در 4 میلی لیتر
• آمپول 20 میلی گرم در 2 میلی لیتر: بسته بندی 10 عددی • آمپول 40 میلی گرم در 4 میلی لیتر: بسته بندی 5 عددی

دوپامین هیدروکلراید

دوپادیک ®
آمپول 200 میلی گرم در 5 میلی لیتر (انفوزیون وریدی)
آمپول 200 میلی گرم در 5 میلی لیتر: بسته بندی 5 عددی

آتروپین سولفات

دیکاترو ®
• آمپول 0/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر • آمپول 20 میلی گرم در 2 میلی لیتر
• آمپول 0/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر: بسته بندی 10 عددی • آمپول 20 میلی گرم در 2 میلی لیتردر بسته بندی 10 عددی
button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517