داروهای مکمل غذایی و ویتامین ها

ویتامین کا 1 (فیتونادیون)

ویکادیک ®
آمپول 10 میلی گرم در 1 میلی لیتر
آمپول 10 میلی گرم در 1 میلی لیتر: بسته بندی 10 عددی

ویتامین ب 12 (سیانوکوبالامین)

ویبالمین ®
• آمپول 100 میکروگرم در 1 میلی لیتر • آمپول 1000 میکروگرم در 1 میلی لیتر
• آمپول 100 میکروگرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی • آمپول 1000 میکروگرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی

ویتامین ب - کمپلکس

بویکوم ®
• شربت 60 میلی لیتری ( هر 5 میلی لیتر حاوی 5 میلی گرم ویتامین B1، دو میلی گرم ویتامینB2 ، دو میلی گرم ویتامینB6 ، سه میلی گرم دکسپانتنول و 20 میلی گرم نیکوتینامید) • آمپول 2 میلی لیتر (هر 2 میلی لیتر حاوی 10 میلی گرم ویتامین B1، چهار میلی گرم ویتامین B2، چهار میلی گرم ویتامین B6، چهل میلی گرم نیکوتینامید و شش میلی گرم دکسپانتنول)
شربت : بسته بندی تک عددی آمپول: بسته بندی 100 عددی

آب مقطر

-
آمپول پلاستیکی 5 میلی لیتری
آمپول پلاستیکی 5 میلی لیتری : بسته بندی 50 عددی

ویتامین د3 (کوله کلسیفرول)

دیترکول ®
آمپول 300،000 واحد در 1 میلی لیتر (تنها به صورت عضلانی تزریق گردد).
آمپول 300،000 واحد در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی

ویتامین ب 6 (پیریدوکسین)

ویبسیکس ®
• آمپول 100 میلی گرم در 2 میلی لیتر • آمپول 300 میلی گرم در 3 میلی لیتر
• آمپول 100 میلی گرم در 2 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی • آمپول 300 میلی گرم در 3 میلی لیتر : بسته بندی 100 عددی
button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517