گزارش افزایش سرمایه و بیانیه ثبت

تاریخ: 
1398/09/23
Image: 

به‌ اطلاع می‌ر‌ساند به‌ استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده 1398/05/01 و مجوز شماره 026-984/519702 مورخ 1398/04/04 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ 150 میلیارد ریال به‌ مبلغ 450 میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین‌شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد 146,967,266 سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به‌منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 3,032,734سهم 1,000 ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز شمارة 139830400901102956 مورخ 1398/09/19 اداره ثبت شرکت ها از اول وقت اداری روز یک شنبه مورخ 1398/09/24 آغاز و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1398/10/23 به‌مدت 30 روز انجام خواهد گردید. اطلاعیه های مربوط به این امر در روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات، همشهری و دنیای اقتصاد در تاریخ 1398/09/23 منتشر گردیده است.

*چنانچه سقف سرمایة تعیین‌شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.

گزارش توجیهی افزایش سرمایه و بیانیه ثبت به شرح لینک های ذیل می باشد:

https://bit.ly/2YLfMCZ
https://bit.ly/2qPJpX8

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517