حضور شرکت داروسازی کاسپین تامین در نوزدهمین همایش انجمن علمی داروسازان ایران

تاریخ: 
1401/06/09
Image: 

طی برپایی چتر تیپیکو در نوزدهمین همایش انجمن علمی داروسازی ایران مبنی بر حضور شرکت های تابعه، در همین راستا غرفه شرکت داروسازی کاسپین تامین برپا و پاسخگوی مراجعه کنندگان بود و همسو با این همایش نیز یکسری از همکاران داروساز شرکت در کارگاه های بازآموزی مورخ 9 الی 11 شهریورماه 1401، ثبت نام و در محل هتل المپیک حضور یافتند.

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517