بازدید مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو از محل شرکت داروسازی کاسپین تامین

تاریخ: 
1402/01/17
Image: 

آقای دکتر پیکان پور مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو به اتفاق جمعی از معاونان سازمان غذا و دارو مورخ 1402/01/17 از محل خطوط جدید تولید، آزمایشگاه های کنترل کیفیت و انبارهای مواد و محصول شرکت داروسازی کاسپین تامین بازدید نمودند و ضمن بازدید و مذاکره ایشان با همکاران طی جلسه مشترک با حضور مدیرعامل و همه معاونان و مدیران کاسپین تامین، آقای مهندس رسولی از حضور ایشان تقدیر نمودند و سپس عملکرد سال 1401 و برنامه سال 1402 اهم از برنامه های تولید، پروژه های جاری و مشکلات موجود را تشریح نمودند. در ادامه آقای دکتر پیکان پور اقدامات سال 1401 کاسپین تامین و شروع بکار از تاریخ 1402/01/05 را در سال افزایش تولید تحسین نمودند و هدف از این سفر را حمایت از تولید داخل جهت افزایش تولید، بیان و درخصوص تسریع در روند تولید قول های مساعدی را مبنی بر پیگیری و کمک سازمان غذا و دارو جهت رفع مشکلات و موانع موجود از قبیل تخصیص ارز، افزایش صادرات و غیره ابراز داشتند.

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517