افتخاری دیگر برای شرکت داروسازی کاسپین تامین

تاریخ: 
1399/12/12
Image: 

طی برگزاری مراسم مورخ ۱۲ اسفندماه ۹۹ با حضور جناب آقای دکتر زارع استاندار محترم، مدیرکل محیط زیست و سایر مسئولین ذیربط در محل استانداری گیلان، جناب آقای مهندس حامد صابونی مدیرعامل محترم شرکت داروسازی کاسپین تامین موفق به دریافت" تقدیرنامه و تندیس ملی صنعت سبز" گردید.

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517