اطلاعیه تمدید زمان شرکت در مناقصه عمومی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین(تیپیکو) تا تاریخ 1402/01/19

تاریخ: 
1402/01/16
Image: 

بدینوسیله به اطلاع می رساند آخرین مهلت ارسال قیمت های پیشنهادی(جهت تامین مواد اولیه دارویی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین) به ایمیل تایید شده در متن اولیه آگهی تا ساعت 23:00 مورخ 1402/01/19 تمدید می گردد. لینک آگهی تامین مواد اولیه دارویی تامین به شرح ذیل می باشد:لینک ورود

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517