آگهی عمومی مناقصه دو مرحله ای شرکت داروسازی کاسپین تامین

تاریخ: 
1402/01/27
Image: 

شرکت داروسازی کاسپین تامین واقع در محل شهرصنعتی رشت در نظر دارد جهت طراحی(Basic Engineering تا Detail Engineering) پروژه ذیل، از شرکت های واجد شرایط مناقصه دعوت بعمل می آورد.
- پروژه رختکن: طبقه همکف به متراژ تقریبی 900 متر مربع با ظرفیت 650 نفر

- پروژه رستوران: طبقه اول به متراژ تقریبی 900 متر مربع با ظرفیت 200 نفر بصورت همزمان

*توجه:
1) شرکت های واجد شرایط می بایستی پروانه کار و توان مالی انجام کار را داشته باشند.
2) از پیمانکاران واجد شرایط و صلاحیت در مرحله دوم برای اعلام قیمت، مبلغ 2 میلیارد ریال ضمانت نامه بانکی اخذ خواهد شد و هرگاه برندگان اول و دوم نسبت به عقد قرارداد حاضر نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شرکت ضبط خواهد شد.
لذا مقتضی است شرکت های واجد شرایط جهت شرکت در مرحله اول مناقصه، رزومه، اسناد و مدارک مطابق چک لیست پیوست را از تاریخ درج آگهی تا تاریخ 1402/03/20 به آدرس تهران، میدان فاطمی، اول خیابان بیستون، پلاک 1، ساختمان داروگستر، طبقه اول، دبیرخانه شرکت داروسازی کاسپین تامین، کد پستی 1431663135 تحویل نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 01331882511 الی 13 داخلی 749 تماس حاصل نمایید.

فایل های مناقصه :
پیوست 1
پیوست 2

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517