آگهی شناسایی شرکت های طراح در بخش اتاق تمیز جهت انجام طراحی مفهومی، طراحی پایه و طراحی تفضیلی سایت تولید مایعات و نیمه جامدات و نظارت بر انجام آن

تاریخ: 
1402/06/20
Image: 

شرکت داروسازی کاسپین تامین واقع در شهرصنعتی رشت از شركت هاي طراح در بخش اتاق تميز جهت انجام طراحي مفهومي، طراحي پايه و طراحي تفضيلي سايت توليد مايعات و نيمه جامدات و نظارت بر انجام آن مطابق فایل پیوست، از طريق مناقصه دو مرحله ای دعوت بعمل می آورد.
از پیمانکاران واجد شرایط و صلاحیت در مرحله دوم برای اعلام قیمت، مبلغ 500 میلیون ریال ضمانتنامه بانکی اخذ خواهد شد و هرگاه برندگان اول و دوم نسبت به عقد قرارداد حاضر نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شرکت ضبط خواهد شد.
شرکتهای واجد شرایط جهت شرکت در مرحله اول مناقصه می بایست رزومه و اسناد و مدارک تکمیل شده شامل چک لیست و کلیه مدارک درخواستی مطابق فایل پیوست را از تاریخ درج آگهی تا مورخ 1402/06/29، به رشت، شهر صنعتی رشت، ورودی اول، دبیرخانه شرکت داروسازی کاسپین تامین – کدپستی 4337185598 ارسال نمایند .
لازم به ذکر است مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 01331882511 الی 13 داخلی 749 تماس حاصل فرمایید.
 
فایل پیوست آگهی شناسایی شرکت های طراح در بخش اتاق تمیز جهت انجام طراحی مفهومی، طراحی پایه و طراحی تفضیلی سایت تولید مایعات و نیمه جامدات و نظارت بر انجام آن

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517