آگهی شناسایی تامین کننده برای تامین، نصب، راه اندازی و ضمانت چیلر تراکمی هواخنک

تاریخ: 
1402/06/20
Image: 

شرکت داروسازی کاسپین تامین واقع در شهرصنعتی رشت درنظر دارد یک دستگاه چیلر تراکمی هواخنک از نوع یکپارچه به ظرفیت 712 تن تبرید واقعی را مطابق مشخصات پیوست خریداری نماید. لذا از شرکتهای واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آورد.
شرکتهای واجد شرایط جهت شرکت در مرحله اول مناقصه می بایست مدارک درخواستی ( سند شرایط استعلام، چک لیست پیوست ) را به همراه اطلاعات فنی چیلر و سایر مدارک درخواست شده را از تاریخ درج آگهی تا تاریخ 1402/07/20 ، به آدرس رشت – شهر صنعتی رشت – ورودی اول – شرکت داروسازی کاسپین تامین – کدپستی 4337185598 ، تحویل نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 01331882511 الی 13 داخلی 754 تماس حاصل فرمایید .
 
دانلود فایل پیوست ( آگهی شناسایی تامین کننده برای تامین ، نصب ، راه اندازی و ضمانت چیلر تراکمی هواخنک)

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517