برگزاری مورنینگ برای پرستاران در بیمارستان نجمیه تهران

تاریخ: 
1397/04/04
Image: 

واحد بازاریابی شرکت داروسازی کاسپین تامین به منظور معرفی تولیدات خود اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی در بیمارستان نجمیه تهران نمود.
هدف اصلی این جلسات معرفی و آشنایی هرچه بیشتر پرستاران با محصولات کاسپین علی الخصوص داروهای زنان مانند اکسی تیپ (با بیشترین سهم بازار )،استاجکت و ....بود.
در این جلسه اکثر پرستاران و سرپرستاران بیمارستان از بخش های زنان ،قلب ، icuو...حضور داشتند.

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517