داروهای پوستی

آداپالن

آکنوپال ®
ژل موضعی 0/1% ( هر 100 گرم حاوی 0/1 گرم آداپالن می باشد)
بسته بندی تک عددی – 30 گرمی

زینک اکساید

ایپوزینک ®
پماد موضعی 20 % ( هر 100 گرم حاوی 20 گرم زینک اکساید می باشد)
بسته بندی تک عددی – 30 گرمی

کلسی پوتریول

-
• پماد موضعی 50 میکروگرم در هر گرم
بسته بندی تک عددی – 30 گرمی
button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، ميدان فاطمی، خيابان بيستون، پلاك 1، شركت داروسازي كاسپين تامين
تلفن: (+98 21)-889 65323
نمابر: (+98 21)-889 57056
كارخانه:
آدرس: گيلان، رشت، شهر صنعتي رشت، ورودي 1، شركت داروسازي كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 338-2511- 8
نمابر: (+98 131) 338 – 2517