تجلیل از پرستاران

تاریخ: 
1397/10/22
Image: 

شرکت داروسازی کاسپین تامین 22دی ماه مصادف با روز پرستار جهت تجلیل از زحمات بیکران پرستاران عزیز در بیمارستان ها اقدام به توزیع گل نمود.

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517