برگزاری مورنينگ بيمارستان لقمان

تاریخ: 
1397/04/11
Image: 

شرکت داروسازی کاسپین تامین در تاریخ 97/04/11 افتخار شرکت در مورنینگ متخصصین بیهوشی بیمارستان لقمان با معرفی محصولات ضد درد و بیهوشی را داشت در این جلسه متخصصین بیهوشی از جمله دکتر متقی ،دکتر صفری (رئیس اتاق عمل ) و رزیدنت های بیهوشی حضور داشتند .
شرکت کاسپین تامین در این جلسه آمپول فنوفن ،استاجکت ،آتراکوریوم ،سیس آتراکوریوم و سایر داروهای بیهوشی را برای پزشکان محترم معرفی نمود .

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517