برگزاری مورنينگ بيمارستان سينا

تاریخ: 
1397/04/24
Image: 

شرکت داروسازی کاسپین تامین برای چهارمین بار در تاریخ 23/4/97 افتخار حضور در مورنینگ طب اورژانس بیمارستان سینا را داشت در این مورنینگ اساتید طب اورژانس از جمله دکتر آرش صفایی و دکتر بحرینی حضور داشتند ،شرکت کاسپین تامین با معرفی محصولات ضد درد خود از جمله فنوفن و استاجکت در این مورنینگ حضور بهم رسانید .

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517