حضور شرکت کاسپین تامین در کلاسهای آموزشی بیمارستانهای سینا و اختر تهران

date: 
1396/04/15
Image: 

واحد بازاریابی شرکت داروسازی کاسپین تامین به منظور تولیدات خود اقدام به برگزاری کلاس های
آموزشی در بیمارستانها ی سینا و اختر تهران نمود .
هدف اصلی این جلسات معرفی و آشنایی هرچه بیشتر پزشکان و پرستاران با آمپول ایبو پروفن بوده که جزومحصولات انحصاری و بیمارستانی این شرکت می باشد.
در این جلسات گروهی از پزشکان متخصص و پرستاران بخش های مختلف این دو بیمارستان حضور داشتند.
لازم به ذکر است این فرآورده به صورت آمپولهای 800m g/8ml , 400mg /4ml تولید و به عنوان کاهش دهنده درد در دردهای حاد، قبل و بعد از جراحی های مختلف و جلوگیری از بروز تب به صورت انفوزیون وریدی مورد استفاده قرار می گیرد.

button

CONTACT US:

Head Office:
Address: No.1, Beastoon Ave., Dr. Fatemi Sq., Tehran1431663135 Iran
Tel: (+98 21)-889 65323
Fax: (+98 21)-889 57056
Factory:
Address: Caspian tamin Pharmaceutical Co., Entrance 1, Rasht Industrial Zone, Rasht, Guilan, Iran
Tel: (+98 131) 338-2511- 8
Fax: (+98 131) 338 – 2517