حضور شرکت کاسپین تامین در کلاسهای آموزشی بیمارستانهای سینا و اختر تهران

تاریخ: 
1396/04/15
Image: 

واحد بازاریابی شرکت داروسازی کاسپین تامین به منظور تولیدات خود اقدام به برگزاری کلاس های
آموزشی در بیمارستانها ی سینا و اختر تهران نمود .
هدف اصلی این جلسات معرفی و آشنایی هرچه بیشتر پزشکان و پرستاران با آمپول ایبو پروفن بوده که جزومحصولات انحصاری و بیمارستانی این شرکت می باشد.
در این جلسات گروهی از پزشکان متخصص و پرستاران بخش های مختلف این دو بیمارستان حضور داشتند.
لازم به ذکر است این فرآورده به صورت آمپولهای 800m g/8ml , 400mg /4ml تولید و به عنوان کاهش دهنده درد در دردهای حاد، قبل و بعد از جراحی های مختلف و جلوگیری از بروز تب به صورت انفوزیون وریدی مورد استفاده قرار می گیرد.

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517