حضور شرکت کاسپین تامین در کلاس آموزشی بیمارستان لولاگر

date: 
1397/02/17
Image: 

واحد بازاریابی شرکت داروسازی کاسپین تامین به منظور تولیدات خود اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی در بیمارستان لولاگر تهران نمود .
هدف اصلی این جلسات معرفی و آشنایی هرچه بیشتر پزشکان و پرستاران با محصولات کاسپین به ویژه آمپول استاجکت و فنوفن بود
در این جلسه اکثر پزشکان زنان ، متخصصین کودکان و پرستاران حضور داشتند و آمپول فنوفن با دو دز 400و 800 میلی گرمی و استاجکت با دز 1گرمی به ایشان معرفی گردید لازم به ذکر است کاسپین تامین تولید کننده انحصاری آمپول فنوفن میباشد .

button

CONTACT US:

Головной офис:
адрес: No.1, Beastoon Ave., Dr. Fatemi Sq., Tehran1431663135 Iran
телефон: (+98 21)-889 65323
факс: (+98 21)-889 57056
фабрика:
адрес: Caspian tamin Pharmaceutical Co., Entrance 1, Rasht Industrial City, Rasht, Guilan, Iran
телефон: (+98 131) 338-2511- 8
факс: (+98 131) 338 – 2517