تولید استامینوفن تزریقی توسط شرکت داروسازی کاسپین تامین

date: 
1395/05/31
Image: 

آمپول استامینوفن با نام تجاری استاجکت ® به سبد داروهای شرکت داروسازی کاسپین تامین اضافه گردید.
استاجکت ® داروی خط اول در کنترل دردهای حاد بوده که فاقد عوارض جانبی اپیوئید ها و NSAID ها میباشد.
این فراورده به صورت آمپولهای 6.7 میلی لیتری حاوی 1000میلیگرم استامینوفن بوده و در بسته بندی 5 عددی با قیمت 40000ریال به ازای هر یک آمپول عرضه میگردد.

button

CONTACT US:

Головной офис:
адрес: No.1, Beastoon Ave., Dr. Fatemi Sq., Tehran1431663135 Iran
телефон: (+98 21)-889 65323
факс: (+98 21)-889 57056
фабрика:
адрес: Caspian tamin Pharmaceutical Co., Entrance 1, Rasht Industrial City, Rasht, Guilan, Iran
телефон: (+98 131) 338-2511- 8
факс: (+98 131) 338 – 2517