نهمین کنگره بین المللی داروسازی بالینی ایران

date: 
1397/04/04
Image: 

شرکت داروسازی کاسپین تامین در نهمین کنگره بین المللی داروسازی بالینی ایران که از تاریخ 30 خرداد الی 1 تیر در مرکز همایش های رازی برگزار گردیده بود با اکثر محصولات خود از جمله داروهای OTCحضور بهم رسانید .
این همایش از جانب دکتر سلام زاده (دبیر انجمن داروسازان بالینی )برگزار گردید در این همایش شرکت کاسپین تامین با داروهایی همچون گیلوگسان ،اندانسترون و.... حضور بهم رسانید .
لازم به ذکر است در این همایش اکثر داروسازان از داروخانه های شهری و بیمارستانی حضور داشتند .

button

CONTACT US:

Head Office:
Address: No.1, Beastoon Ave., Dr. Fatemi Sq., Tehran1431663135 Iran
Tel: (+98 21)-889 65323
Fax: (+98 21)-889 57056
Factory:
Address: Caspian tamin Pharmaceutical Co., Entrance 1, Rasht Industrial Zone, Rasht, Guilan, Iran
Tel: (+98 131) 338-2511- 8
Fax: (+98 131) 338 – 2517