نخستین آیین نکوداشت مقام زن و تجلیل از زنان کارگر گروه شستا مورخ 18 بهمن ماه 1401

تاریخ: 
1401/11/12
Image: 

نخستین آئین نکوداشت مقام زن و تجلیل از زنان کارگر گروه شستا با هدف بازنمایی جایگاه زنان در حکمرانی شرکتی و تقدیر از زنان نخبه علمی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی و مدیریتی مورخ 18 بهمن ماه 1401 در محل مجتمع خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد گردید.

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517