حضور شرکت داروسازی کاسپین تامین در پنجمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

date: 
1402/02/20
Image: 

شرکت داروسازی کاسپین تامین از تاریخ 17 لغایت 20 اردیبهشت ماه 1402 در پنجمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران(ایران اکسپو) در محل نمایشگاه های بین المللی تهران و چتر تیپیکو حضور یافت و نسبت به ارائه محصولات و توانمندی های خود به بازدیدکنندگان اقدام نمود. این نمایشگاه بعنوان بزرگترین رویداد صادراتی کشور با حمایت همه دستگاه های فعال در حوزه صادرات و با هدف گردآوری تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی و بازرگانان و سرمایه گذاران خارجی شامل 10 گروه کالایی، برگزار و بیش از 1200 تاجر و بازرگان از 70 کشور دنیا در این نمایشگاه حضور یافتند و از توانمندی های صادراتی کشور ایران بازدید نمودند. در این نمایشگاه شرکت داروسازی کاسپین تامین توانمندی های خود را طی نشست هایی با تجار کشورهای مختلف در قالب مذاکراتB2B در محل چتر تیپیکو برنامه ریزی نمود.

button

CONTACT US:

Head Office:
Address: No.1, Beastoon Ave., Dr. Fatemi Sq., Tehran1431663135 Iran
Tel: (+98 21)-889 65323
Fax: (+98 21)-889 57056
Factory:
Address: Caspian tamin Pharmaceutical Co., Entrance 1, Rasht Industrial Zone, Rasht, Guilan, Iran
Tel: (+98 131) 338-2511- 8
Fax: (+98 131) 338 – 2517