دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت داروسازی کاسپین تامین

date: 
1399/05/14
Image: 

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/05/25 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران - خيابان وليعصر (عج) نرسيده به پارک وي- مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

 

دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

 

نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
سهامداران محترم مي توانند شخصاً يا از طريق نماينده قانوني خود جهت دريافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن اسناد شناسايي معتبر نيم ساعت قبل از شروع جلسه مراجعه نمايند. سهامداران محترم مي توانند شخصاً يا از طريق نماينده قانوني خود جهت دريافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن اسناد شناسايي معتبر نيم ساعت قبل از شروع جلسه مراجعه نمايند. سهامداران محترم مي توانند شخصاً يا از طريق نماينده قانوني خود جهت دريافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن اسناد شناسايي معتبر نيم ساعت قبل از شروع جلسه مراجعه نمايند.

 

مشاهده زنده مجمع عمومی فوق العاده

 

مشاهده زنده از طریق وب

 

button

CONTACT US:

Head Office:
Address: No.1, Beastoon Ave., Dr. Fatemi Sq., Tehran1431663135 Iran
Tel: (+98 21)-889 65323
Fax: (+98 21)-889 57056
Factory:
Address: Caspian tamin Pharmaceutical Co., Entrance 1, Rasht Industrial Zone, Rasht, Guilan, Iran
Tel: (+98 131) 338-2511- 8
Fax: (+98 131) 338 – 2517