سيزدهمين كنگره طب اورژانس كشور

date: 
1397/08/30
Image: 

سيزدهمين كنگره طب اورژانس كشور که 26الی28آبان ماه 97 در مركز همايش‌های رازی برگزار گردیده بود پس از سه روز با سخنرانی دكتر معصومی دبير انجمن طب اورژانس كشور به پایان رسید.

این همایش برای شرکت داروسازی کاسپین تامین حائز اهمیت بود زیرا برای نخستین بار سه آمپول استاجكت، فنوفن و ديفن هيدرامين این شرکت با سخنرانی دكتر معصومی (دبير انجمن طب اورژانس كشور) معرفی شد و بازخوردهای مثبتی داشت.

button

CONTACT US:

Головной офис:
адрес: No.1, Beastoon Ave., Dr. Fatemi Sq., Tehran1431663135 Iran
телефон: (+98 21)-889 65323
факс: (+98 21)-889 57056
фабрика:
адрес: Caspian tamin Pharmaceutical Co., Entrance 1, Rasht Industrial City, Rasht, Guilan, Iran
телефон: (+98 131) 338-2511- 8
факс: (+98 131) 338 – 2517