حضور شرکت داروسازی کاسپین تامین دراولین همایش بین المللی تروما و مراقبت های بحرانی اورژانس

date: 
1395/07/11
Image: 

شرکت داروسازی کاسپین تامین در اولین همایش بین المللی تروما و مراقبت های اورژانسی که از تاریخ 7/7/95 لغایت 9/7/95 در محل دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز برگزار گردید شرکت نمود.
در این همایش اساتید و پزشکان مختلف از اقصی نقاط کشور شرکت داشتند.
آقای دکتر سهیل بهرامی استاد و ریاست بخش ترومای موسسه لوودیک بولتزمن اتریش نیز در جمع سخنرانان این همایش حضور داشته و به ارائه مطالب و تجربیات خود پرداختند.
شرکت داروسازی کاسپین با توجه به دارا بودن فرآوردهای مسکن و ضد درد ازجمله آمپول ایبو پروفن که محصول انحصاری این شرکت می باشد ونیز آمپول استامینوفن با نام تجاری استاجکت ® در بخش نمایشگاهی این همایش در کنار سایر شرکت کنندگان حضور به هم رسانید.

button

CONTACT US:

Головной офис:
адрес: No.1, Beastoon Ave., Dr. Fatemi Sq., Tehran1431663135 Iran
телефон: (+98 21)-889 65323
факс: (+98 21)-889 57056
фабрика:
адрес: Caspian tamin Pharmaceutical Co., Entrance 1, Rasht Industrial City, Rasht, Guilan, Iran
телефон: (+98 131) 338-2511- 8
факс: (+98 131) 338 – 2517