نئوستیگمین

نام ژنریک: نئوستیگمین
نام تجاری: ایپوستیگمین ®
شکل دارویی: • آمپول 0/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر • آمپول 2/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر
طبقه بندی فارماکولوژیک: مهار كننده كولين استراز
طبقه بندی درمانی: محرك عضله
طبقه بندی مصرف در بارداری: رده C

فارماکولوژی

اثر تحريك عضله: نئوستيگمين هيدروليز استيل كولين توسط كولين استراز را مسدود مي كند و موجب تجمع استيل كولين در سيناپسهاي كولينرژيك مي شود. در نتيجه تحريك گيرنده هاي كولينرژیك در محل اتصال عصبي – عضلاني افزايش مي يابد.

فارماکوکینتیک:

جذب: اثر دارو 30-10 دقيقه بعد از تزريق شروع مي شود.
پخش: حدود 25-15 درصد دارو به پروتئين هاي پلاسما پيوند مي يابد.
متابوليسم: توسط آنزيمهاي كولين استراز هيدروليز شده و توسط آنزيمهاي ميكروزومي كبد متابوليزه مي شود. طول مدت اثر آن به ميزان قابل ملاحظه اي متغير است و به وضعيت جسمي-رواني بيمار و شدت بيماري بستگي دارد.
دفع: حدود 80 درصد به صورت تغيير نيافته طي 24 ساعت اول از طريق ادرار دفع مي شود.

موارد مصرف:

• پادزهر بلوك كننده هاي عضلاني- اسكلتي غير دپلاريزان
• جلوگيري از اتساع شكم و آتوني مثانه بعد از عمل جراحي
• آتوني مثانه و اتساع شكمي پس از جراحي
• كنترل علامتي مياستني گراو
• تشخيص مياستني گراو
• تاكيكاردي فوق بطني ناشي از مصرف بيش از حد ضد افسردگي هاي سه حلقه اي

موارد منع مصرف:

انسداد مكانيكي مجاري ادرار و روده(اثر تحريك كننده دارو بر روي عضلات صاف)، براديكاردي يا افت فشار خون (ممكن است اين حالات را تشديد كند)، حساسيت مفرط شناخته شده به كولينرژيك ها يا تركيبات برومايد

احتیاط:

آسم نايژه اي(ممكن است اسپاسم نايژه اي را تسريع كند)، صرع (ممكن است موجب تحريك CNS شود)،پريتونيت،پرکاری تيروئيد يا آريتمي قلبي(ممكن است موجب تشديد اين حالات شود)، زخم گوارشي،(ممكن است ترشح اسيد معده را افزايش دهد)،انسداد اخير عروق كرونر(سيستم قلبي-عروقي را تحريك مي كند)، آسم

تداخلات دارویی:

كورتيكوستروئيدها ممكن است اثرات كولينرژيك نئوستيگمين را كاهش دهند ولي در صورت قطع مصرف كورتيكوستروئيدها ممكن است اثرات كولينرژيك نئوستيگمين افزايش يافته و احتمالاً بر قدرت عضله تاثير گذارد.مصرف همزمان با سوكسينيل كولين ، بدليل مهار كولين استراز پلاسما و در نتيجه تاخير در هيدروليز سوكسينيل كولين ، ضعف تنفسي را طولاني مي كند. مصرف نئوستيگمين با ساير داروهاي كولينرژيك ممكن است موجب مسموميت اضافي شود.منيزيم عضلات اسكلتي را بطور مستقيم تضعيف مي كند و ممكن است اثرات درماني نئوستيگمين را خنثي كند.

عوارض جانبی:

اعصاب مركزي: سردرد ،‌ضعف عضلاني ، كانفوزيون، عصبانيت ، تعرق، تشنج، سنكوپ
قلب-عروقي: آريتمي،‌براديكاردي، هايپوتانسيون،تاكيكاردي ،ايست قلبي، فلاشينگ
پوست: بثورات پوستي(ملح بروماید)،كهير، راش
چشم: ميوز، اشك ريزش، اسپاسم عضلات تطابقي چشم، دوبيني ،پرخوني ملتحمه،تاري ديد
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، اسهال،كرامپ هاي شكمي،ترشح بيش از حد بزاق، نفخ
ساير عوارض: اسپاسم نايژه اي، انقباض نايژه اي،ضعف تنفسي،كرامپ هاي عضلاني،تكرار ادرار، سركوب تنفسي،ايست تنفسي،واكنشهاي بيش حساسيتي (آنافيلاكسي)، تعريق
*توجه: در صورت بروز حساسيت مفرط، بثورات پوستي يا اشكال در تنفس بايد مصرف دارو قطع شود.

نحوۀ نگهداری:

دور از نور و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

بسته بندی:

• آمپول 0/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی
• آمپول 2/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی

stdClass Object ( [nid] => 106 [type] => product [language] => fa [uid] => 1 [status] => 1 [created] => 1329487238 [changed] => 1388741529 [comment] => 0 [promote] => 0 [moderate] => 0 [sticky] => 0 [tnid] => 106 [translate] => 0 [vid] => 106 [revision_uid] => 1 [title] => نئوستیگمین [body] =>
Image: 
نام تجاری: 

ایپوستیگمین ®

شکل دارویی: 

• آمپول 0/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر • آمپول 2/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر

طبقه بندی فارماکولوژیک: 

مهار كننده كولين استراز

طبقه بندی درمانی: 

محرك عضله

طبقه بندی مصرف در بارداری: 

رده C

اثر تحريك عضله: نئوستيگمين هيدروليز استيل كولين توسط كولين استراز را مسدود مي كند و موجب تجمع استيل كولين در سيناپسهاي كولينرژيك مي شود. در نتيجه تحريك گيرنده هاي كولينرژیك در محل اتصال عصبي – عضلاني افزايش مي يابد.

فارماکوکینتیک: 

جذب: اثر دارو 30-10 دقيقه بعد از تزريق شروع مي شود.
پخش: حدود 25-15 درصد دارو به پروتئين هاي پلاسما پيوند مي يابد.
متابوليسم: توسط آنزيمهاي كولين استراز هيدروليز شده و توسط آنزيمهاي ميكروزومي كبد متابوليزه مي شود. طول مدت اثر آن به ميزان قابل ملاحظه اي متغير است و به وضعيت جسمي-رواني بيمار و شدت بيماري بستگي دارد.
دفع: حدود 80 درصد به صورت تغيير نيافته طي 24 ساعت اول از طريق ادرار دفع مي شود.

موارد مصرف: 

• پادزهر بلوك كننده هاي عضلاني- اسكلتي غير دپلاريزان
• جلوگيري از اتساع شكم و آتوني مثانه بعد از عمل جراحي
• آتوني مثانه و اتساع شكمي پس از جراحي
• كنترل علامتي مياستني گراو
• تشخيص مياستني گراو
• تاكيكاردي فوق بطني ناشي از مصرف بيش از حد ضد افسردگي هاي سه حلقه اي

موارد منع مصرف: 

انسداد مكانيكي مجاري ادرار و روده(اثر تحريك كننده دارو بر روي عضلات صاف)، براديكاردي يا افت فشار خون (ممكن است اين حالات را تشديد كند)، حساسيت مفرط شناخته شده به كولينرژيك ها يا تركيبات برومايد

احتیاط: 

آسم نايژه اي(ممكن است اسپاسم نايژه اي را تسريع كند)، صرع (ممكن است موجب تحريك CNS شود)،پريتونيت،پرکاری تيروئيد يا آريتمي قلبي(ممكن است موجب تشديد اين حالات شود)، زخم گوارشي،(ممكن است ترشح اسيد معده را افزايش دهد)،انسداد اخير عروق كرونر(سيستم قلبي-عروقي را تحريك مي كند)، آسم

تداخلات دارویی: 

كورتيكوستروئيدها ممكن است اثرات كولينرژيك نئوستيگمين را كاهش دهند ولي در صورت قطع مصرف كورتيكوستروئيدها ممكن است اثرات كولينرژيك نئوستيگمين افزايش يافته و احتمالاً بر قدرت عضله تاثير گذارد.مصرف همزمان با سوكسينيل كولين ، بدليل مهار كولين استراز پلاسما و در نتيجه تاخير در هيدروليز سوكسينيل كولين ، ضعف تنفسي را طولاني مي كند. مصرف نئوستيگمين با ساير داروهاي كولينرژيك ممكن است موجب مسموميت اضافي شود.منيزيم عضلات اسكلتي را بطور مستقيم تضعيف مي كند و ممكن است اثرات درماني نئوستيگمين را خنثي كند.

عوارض جانبی: 

اعصاب مركزي: سردرد ،‌ضعف عضلاني ، كانفوزيون، عصبانيت ، تعرق، تشنج، سنكوپ
قلب-عروقي: آريتمي،‌براديكاردي، هايپوتانسيون،تاكيكاردي ،ايست قلبي، فلاشينگ
پوست: بثورات پوستي(ملح بروماید)،كهير، راش
چشم: ميوز، اشك ريزش، اسپاسم عضلات تطابقي چشم، دوبيني ،پرخوني ملتحمه،تاري ديد
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، اسهال،كرامپ هاي شكمي،ترشح بيش از حد بزاق، نفخ
ساير عوارض: اسپاسم نايژه اي، انقباض نايژه اي،ضعف تنفسي،كرامپ هاي عضلاني،تكرار ادرار، سركوب تنفسي،ايست تنفسي،واكنشهاي بيش حساسيتي (آنافيلاكسي)، تعريق
*توجه: در صورت بروز حساسيت مفرط، بثورات پوستي يا اشكال در تنفس بايد مصرف دارو قطع شود.

نحوۀ نگهداری: 

دور از نور و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

بسته بندی: 

• آمپول 0/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی
• آمپول 2/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی

[log] => [revision_timestamp] => 1388741529 [format] => 1 [name] => root [picture] => [data] => a:5:{s:29:"taxonomy_image_disable_images";i:0;s:20:"l10n_client_disabled";i:0;s:13:"form_build_id";s:48:"form-MBxN_vyi5HhAsg0I2XKWS7o1OdWz8gzblI4ECSrLqIU";s:18:"admin_compact_mode";b:1;s:7:"contact";i:0;} [path] => product/نئوستیگمین [field_one_image] => Array ( [0] => Array ( [fid] => 174 [uid] => 1 [filename] => neostigmine_s.jpg [filepath] => sites/default/files/images/neostigmine_s.jpg [filemime] => image/jpeg [filesize] => 67905 [status] => 1 [timestamp] => 1329487049 [list] => 1 [data] => Array ( [alt] => [title] => ) [i18nsync] => 1 [nid] => 106 [view] => ) ) [field_administration_and_dosage] => Array ( [0] => Array ( [value] => [format] => [safe] => [view] => ) ) [field_brand_name] => Array ( [0] => Array ( [value] => ایپوستیگمین ® [format] => [safe] =>

ایپوستیگمین ®

[view] =>

ایپوستیگمین ®

) ) [field_contraindications] => Array ( [0] => Array ( [value] => انسداد مكانيكي مجاري ادرار و روده(اثر تحريك كننده دارو بر روي عضلات صاف)، براديكاردي يا افت فشار خون (ممكن است اين حالات را تشديد كند)، حساسيت مفرط شناخته شده به كولينرژيك ها يا تركيبات برومايد [format] => [safe] =>

انسداد مكانيكي مجاري ادرار و روده(اثر تحريك كننده دارو بر روي عضلات صاف)، براديكاردي يا افت فشار خون (ممكن است اين حالات را تشديد كند)، حساسيت مفرط شناخته شده به كولينرژيك ها يا تركيبات برومايد

[view] =>

انسداد مكانيكي مجاري ادرار و روده(اثر تحريك كننده دارو بر روي عضلات صاف)، براديكاردي يا افت فشار خون (ممكن است اين حالات را تشديد كند)، حساسيت مفرط شناخته شده به كولينرژيك ها يا تركيبات برومايد

) ) [field_dosage_form] => Array ( [0] => Array ( [value] => • آمپول 0/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر • آمپول 2/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر [format] => [safe] =>

• آمپول 0/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر • آمپول 2/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر

[view] =>

• آمپول 0/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر • آمپول 2/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر

) ) [field_drug_interactions] => Array ( [0] => Array ( [value] => كورتيكوستروئيدها ممكن است اثرات كولينرژيك نئوستيگمين را كاهش دهند ولي در صورت قطع مصرف كورتيكوستروئيدها ممكن است اثرات كولينرژيك نئوستيگمين افزايش يافته و احتمالاً بر قدرت عضله تاثير گذارد.مصرف همزمان با سوكسينيل كولين ، بدليل مهار كولين استراز پلاسما و در نتيجه تاخير در هيدروليز سوكسينيل كولين ، ضعف تنفسي را طولاني مي كند. مصرف نئوستيگمين با ساير داروهاي كولينرژيك ممكن است موجب مسموميت اضافي شود.منيزيم عضلات اسكلتي را بطور مستقيم تضعيف مي كند و ممكن است اثرات درماني نئوستيگمين را خنثي كند. [format] => [safe] =>

كورتيكوستروئيدها ممكن است اثرات كولينرژيك نئوستيگمين را كاهش دهند ولي در صورت قطع مصرف كورتيكوستروئيدها ممكن است اثرات كولينرژيك نئوستيگمين افزايش يافته و احتمالاً بر قدرت عضله تاثير گذارد.مصرف همزمان با سوكسينيل كولين ، بدليل مهار كولين استراز پلاسما و در نتيجه تاخير در هيدروليز سوكسينيل كولين ، ضعف تنفسي را طولاني مي كند. مصرف نئوستيگمين با ساير داروهاي كولينرژيك ممكن است موجب مسموميت اضافي شود.منيزيم عضلات اسكلتي را بطور مستقيم تضعيف مي كند و ممكن است اثرات درماني نئوستيگمين را خنثي كند.

[view] =>

كورتيكوستروئيدها ممكن است اثرات كولينرژيك نئوستيگمين را كاهش دهند ولي در صورت قطع مصرف كورتيكوستروئيدها ممكن است اثرات كولينرژيك نئوستيگمين افزايش يافته و احتمالاً بر قدرت عضله تاثير گذارد.مصرف همزمان با سوكسينيل كولين ، بدليل مهار كولين استراز پلاسما و در نتيجه تاخير در هيدروليز سوكسينيل كولين ، ضعف تنفسي را طولاني مي كند. مصرف نئوستيگمين با ساير داروهاي كولينرژيك ممكن است موجب مسموميت اضافي شود.منيزيم عضلات اسكلتي را بطور مستقيم تضعيف مي كند و ممكن است اثرات درماني نئوستيگمين را خنثي كند.

) ) [field_indications] => Array ( [0] => Array ( [value] => • پادزهر بلوك كننده هاي عضلاني- اسكلتي غير دپلاريزان • جلوگيري از اتساع شكم و آتوني مثانه بعد از عمل جراحي • آتوني مثانه و اتساع شكمي پس از جراحي • كنترل علامتي مياستني گراو • تشخيص مياستني گراو • تاكيكاردي فوق بطني ناشي از مصرف بيش از حد ضد افسردگي هاي سه حلقه اي [format] => [safe] =>

• پادزهر بلوك كننده هاي عضلاني- اسكلتي غير دپلاريزان
• جلوگيري از اتساع شكم و آتوني مثانه بعد از عمل جراحي
• آتوني مثانه و اتساع شكمي پس از جراحي
• كنترل علامتي مياستني گراو
• تشخيص مياستني گراو
• تاكيكاردي فوق بطني ناشي از مصرف بيش از حد ضد افسردگي هاي سه حلقه اي

[view] =>

• پادزهر بلوك كننده هاي عضلاني- اسكلتي غير دپلاريزان
• جلوگيري از اتساع شكم و آتوني مثانه بعد از عمل جراحي
• آتوني مثانه و اتساع شكمي پس از جراحي
• كنترل علامتي مياستني گراو
• تشخيص مياستني گراو
• تاكيكاردي فوق بطني ناشي از مصرف بيش از حد ضد افسردگي هاي سه حلقه اي

) ) [field_packing] => Array ( [0] => Array ( [value] => • آمپول 0/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی • آمپول 2/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی [format] => [safe] =>

• آمپول 0/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی
• آمپول 2/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی

[view] =>

• آمپول 0/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی
• آمپول 2/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی

) ) [field_pdf] => Array ( [0] => Array ( [fid] => 175 [uid] => 1 [filename] => neostigmine.pdf [filepath] => sites/default/files/pdf/neostigmine.pdf [filemime] => application/pdf [filesize] => 138245 [status] => 1 [timestamp] => 1329487216 [list] => 1 [data] => [i18nsync] => 1 [nid] => 106 [view] => ) ) [field_pharmacokinetics] => Array ( [0] => Array ( [value] => جذب: اثر دارو 30-10 دقيقه بعد از تزريق شروع مي شود. پخش: حدود 25-15 درصد دارو به پروتئين هاي پلاسما پيوند مي يابد. متابوليسم: توسط آنزيمهاي كولين استراز هيدروليز شده و توسط آنزيمهاي ميكروزومي كبد متابوليزه مي شود. طول مدت اثر آن به ميزان قابل ملاحظه اي متغير است و به وضعيت جسمي-رواني بيمار و شدت بيماري بستگي دارد. دفع: حدود 80 درصد به صورت تغيير نيافته طي 24 ساعت اول از طريق ادرار دفع مي شود. [format] => [safe] =>

جذب: اثر دارو 30-10 دقيقه بعد از تزريق شروع مي شود.
پخش: حدود 25-15 درصد دارو به پروتئين هاي پلاسما پيوند مي يابد.
متابوليسم: توسط آنزيمهاي كولين استراز هيدروليز شده و توسط آنزيمهاي ميكروزومي كبد متابوليزه مي شود. طول مدت اثر آن به ميزان قابل ملاحظه اي متغير است و به وضعيت جسمي-رواني بيمار و شدت بيماري بستگي دارد.
دفع: حدود 80 درصد به صورت تغيير نيافته طي 24 ساعت اول از طريق ادرار دفع مي شود.

[view] =>

جذب: اثر دارو 30-10 دقيقه بعد از تزريق شروع مي شود.
پخش: حدود 25-15 درصد دارو به پروتئين هاي پلاسما پيوند مي يابد.
متابوليسم: توسط آنزيمهاي كولين استراز هيدروليز شده و توسط آنزيمهاي ميكروزومي كبد متابوليزه مي شود. طول مدت اثر آن به ميزان قابل ملاحظه اي متغير است و به وضعيت جسمي-رواني بيمار و شدت بيماري بستگي دارد.
دفع: حدود 80 درصد به صورت تغيير نيافته طي 24 ساعت اول از طريق ادرار دفع مي شود.

) ) [field_pharmacological_category] => Array ( [0] => Array ( [value] => مهار كننده كولين استراز [format] => [safe] =>

مهار كننده كولين استراز

[view] =>

مهار كننده كولين استراز

) ) [field_precautions] => Array ( [0] => Array ( [value] => آسم نايژه اي(ممكن است اسپاسم نايژه اي را تسريع كند)، صرع (ممكن است موجب تحريك CNS شود)،پريتونيت،پرکاری تيروئيد يا آريتمي قلبي(ممكن است موجب تشديد اين حالات شود)، زخم گوارشي،(ممكن است ترشح اسيد معده را افزايش دهد)،انسداد اخير عروق كرونر(سيستم قلبي-عروقي را تحريك مي كند)، آسم [format] => [safe] =>

آسم نايژه اي(ممكن است اسپاسم نايژه اي را تسريع كند)، صرع (ممكن است موجب تحريك CNS شود)،پريتونيت،پرکاری تيروئيد يا آريتمي قلبي(ممكن است موجب تشديد اين حالات شود)، زخم گوارشي،(ممكن است ترشح اسيد معده را افزايش دهد)،انسداد اخير عروق كرونر(سيستم قلبي-عروقي را تحريك مي كند)، آسم

[view] =>

آسم نايژه اي(ممكن است اسپاسم نايژه اي را تسريع كند)، صرع (ممكن است موجب تحريك CNS شود)،پريتونيت،پرکاری تيروئيد يا آريتمي قلبي(ممكن است موجب تشديد اين حالات شود)، زخم گوارشي،(ممكن است ترشح اسيد معده را افزايش دهد)،انسداد اخير عروق كرونر(سيستم قلبي-عروقي را تحريك مي كند)، آسم

) ) [field_pregnancy_category] => Array ( [0] => Array ( [value] => رده C [format] => [safe] =>

رده C

[view] =>

رده C

) ) [field_references] => Array ( [0] => Array ( [value] => [format] => [safe] => [view] => ) ) [field_side_effects] => Array ( [0] => Array ( [value] => اعصاب مركزي: سردرد ،‌ضعف عضلاني ، كانفوزيون، عصبانيت ، تعرق، تشنج، سنكوپ قلب-عروقي: آريتمي،‌براديكاردي، هايپوتانسيون،تاكيكاردي ،ايست قلبي، فلاشينگ پوست: بثورات پوستي(ملح بروماید)،كهير، راش چشم: ميوز، اشك ريزش، اسپاسم عضلات تطابقي چشم، دوبيني ،پرخوني ملتحمه،تاري ديد دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، اسهال،كرامپ هاي شكمي،ترشح بيش از حد بزاق، نفخ ساير عوارض: اسپاسم نايژه اي، انقباض نايژه اي،ضعف تنفسي،كرامپ هاي عضلاني،تكرار ادرار، سركوب تنفسي،ايست تنفسي،واكنشهاي بيش حساسيتي (آنافيلاكسي)، تعريق *توجه: در صورت بروز حساسيت مفرط، بثورات پوستي يا اشكال در تنفس بايد مصرف دارو قطع شود. [format] => [safe] =>

اعصاب مركزي: سردرد ،‌ضعف عضلاني ، كانفوزيون، عصبانيت ، تعرق، تشنج، سنكوپ
قلب-عروقي: آريتمي،‌براديكاردي، هايپوتانسيون،تاكيكاردي ،ايست قلبي، فلاشينگ
پوست: بثورات پوستي(ملح بروماید)،كهير، راش
چشم: ميوز، اشك ريزش، اسپاسم عضلات تطابقي چشم، دوبيني ،پرخوني ملتحمه،تاري ديد
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، اسهال،كرامپ هاي شكمي،ترشح بيش از حد بزاق، نفخ
ساير عوارض: اسپاسم نايژه اي، انقباض نايژه اي،ضعف تنفسي،كرامپ هاي عضلاني،تكرار ادرار، سركوب تنفسي،ايست تنفسي،واكنشهاي بيش حساسيتي (آنافيلاكسي)، تعريق
*توجه: در صورت بروز حساسيت مفرط، بثورات پوستي يا اشكال در تنفس بايد مصرف دارو قطع شود.

[view] =>

اعصاب مركزي: سردرد ،‌ضعف عضلاني ، كانفوزيون، عصبانيت ، تعرق، تشنج، سنكوپ
قلب-عروقي: آريتمي،‌براديكاردي، هايپوتانسيون،تاكيكاردي ،ايست قلبي، فلاشينگ
پوست: بثورات پوستي(ملح بروماید)،كهير، راش
چشم: ميوز، اشك ريزش، اسپاسم عضلات تطابقي چشم، دوبيني ،پرخوني ملتحمه،تاري ديد
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، اسهال،كرامپ هاي شكمي،ترشح بيش از حد بزاق، نفخ
ساير عوارض: اسپاسم نايژه اي، انقباض نايژه اي،ضعف تنفسي،كرامپ هاي عضلاني،تكرار ادرار، سركوب تنفسي،ايست تنفسي،واكنشهاي بيش حساسيتي (آنافيلاكسي)، تعريق
*توجه: در صورت بروز حساسيت مفرط، بثورات پوستي يا اشكال در تنفس بايد مصرف دارو قطع شود.

) ) [field_storage] => Array ( [0] => Array ( [value] => دور از نور و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد. [format] => [safe] =>

دور از نور و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

[view] =>

دور از نور و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

) ) [field_therapeutic_category] => Array ( [0] => Array ( [value] => محرك عضله [format] => [safe] =>

محرك عضله

[view] =>

محرك عضله

) ) [field_related_products] => Array ( [0] => Array ( [nid] => [i18nsync] => 1 [safe] => Array ( ) [view] => ) [1] => Array ( [nid] => [i18nsync] => 1 [safe] => Array ( ) [view] => ) [2] => Array ( [nid] => [i18nsync] => 1 [safe] => Array ( ) [view] => ) ) [taxonomy] => Array ( [3] => stdClass Object ( [tid] => 3 [vid] => 1 [name] => ضد میاستنی و شل کنندۀ عضلانی [description] => [weight] => 1 [language] => [trid] => 0 [v_weight_unused] => 0 ) ) [build_mode] => 0 [readmore] => [content] => Array ( [field_one_image] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_one_image [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => -3 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => image_plain [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_one_image [#weight] => 0 [#theme] => imagefield_formatter_image_plain [#item] => Array ( [fid] => 174 [uid] => 1 [filename] => neostigmine_s.jpg [filepath] => sites/default/files/images/neostigmine_s.jpg [filemime] => image/jpeg [filesize] => 67905 [status] => 1 [timestamp] => 1329487049 [list] => 1 [data] => Array ( [alt] => [title] => ) [i18nsync] => 1 [nid] => 106 [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] => ) [#title] => [#description] => [#children] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_one_image [#title] => Image [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] => [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
Image: 
[#printed] => 1 ) [field_brand_name] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_brand_name [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => -2 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_brand_name [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => ایپوستیگمین ® [format] => [safe] =>

ایپوستیگمین ®

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

ایپوستیگمین ®

) [#title] => [#description] => [#children] =>

ایپوستیگمین ®

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_brand_name [#title] => نام تجاری [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

ایپوستیگمین ®

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
نام تجاری: 

ایپوستیگمین ®

[#printed] => 1 ) [field_dosage_form] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_dosage_form [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => -1 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_dosage_form [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => • آمپول 0/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر • آمپول 2/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر [format] => [safe] =>

• آمپول 0/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر • آمپول 2/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

• آمپول 0/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر • آمپول 2/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر

) [#title] => [#description] => [#children] =>

• آمپول 0/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر • آمپول 2/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_dosage_form [#title] => شکل دارویی [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

• آمپول 0/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر • آمپول 2/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
شکل دارویی: 

• آمپول 0/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر • آمپول 2/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر

[#printed] => 1 ) [#pre_render] => Array ( [0] => content_alter_extra_weights ) [field_pharmacological_category] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_pharmacological_category [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 0 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_pharmacological_category [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => مهار كننده كولين استراز [format] => [safe] =>

مهار كننده كولين استراز

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

مهار كننده كولين استراز

) [#title] => [#description] => [#children] =>

مهار كننده كولين استراز

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_pharmacological_category [#title] => طبقه بندی فارماکولوژیک [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

مهار كننده كولين استراز

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
طبقه بندی فارماکولوژیک: 

مهار كننده كولين استراز

[#printed] => 1 ) [#content_extra_fields] => Array ( [title] => Array ( [label] => Generic Name [description] => Node module form. [weight] => -5 ) [body_field] => Array ( [label] => Pharmacology [description] => Node module form. [weight] => 3 [view] => body ) [revision_information] => Array ( [label] => Revision information [description] => Node module form. [weight] => 18 ) [author] => Array ( [label] => Authoring information [description] => Node module form. [weight] => 19 ) [options] => Array ( [label] => Publishing options [description] => Node module form. [weight] => 20 ) [language] => Array ( [label] => Language [description] => Locale module form. [weight] => -4 ) [translation] => Array ( [label] => Translation settings [description] => Translation module form. [weight] => 21 ) [menu] => Array ( [label] => Menu settings [description] => Menu module form. [weight] => 17 ) [taxonomy] => Array ( [label] => Taxonomy [description] => Taxonomy module form. [weight] => -3 ) [path] => Array ( [label] => Path settings [description] => Path module form. [weight] => 16 ) [custom_breadcrumbs] => Array ( [label] => Custom Breadcrumbs [description] => Custom Breadcrumbs module form. [weight] => 30 ) ) [field_therapeutic_category] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_therapeutic_category [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 1 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_therapeutic_category [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => محرك عضله [format] => [safe] =>

محرك عضله

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

محرك عضله

) [#title] => [#description] => [#children] =>

محرك عضله

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_therapeutic_category [#title] => طبقه بندی درمانی [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

محرك عضله

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
طبقه بندی درمانی: 

محرك عضله

[#printed] => 1 ) [field_pregnancy_category] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_pregnancy_category [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 2 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_pregnancy_category [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => رده C [format] => [safe] =>

رده C

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

رده C

) [#title] => [#description] => [#children] =>

رده C

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_pregnancy_category [#title] => طبقه بندی مصرف در بارداری [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

رده C

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
طبقه بندی مصرف در بارداری: 

رده C

[#printed] => 1 ) [body] => Array ( [#weight] => 3 [#value] =>

اثر تحريك عضله: نئوستيگمين هيدروليز استيل كولين توسط كولين استراز را مسدود مي كند و موجب تجمع استيل كولين در سيناپسهاي كولينرژيك مي شود. در نتيجه تحريك گيرنده هاي كولينرژیك در محل اتصال عصبي – عضلاني افزايش مي يابد.

[#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [field_pharmacokinetics] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_pharmacokinetics [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 4 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_pharmacokinetics [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => جذب: اثر دارو 30-10 دقيقه بعد از تزريق شروع مي شود. پخش: حدود 25-15 درصد دارو به پروتئين هاي پلاسما پيوند مي يابد. متابوليسم: توسط آنزيمهاي كولين استراز هيدروليز شده و توسط آنزيمهاي ميكروزومي كبد متابوليزه مي شود. طول مدت اثر آن به ميزان قابل ملاحظه اي متغير است و به وضعيت جسمي-رواني بيمار و شدت بيماري بستگي دارد. دفع: حدود 80 درصد به صورت تغيير نيافته طي 24 ساعت اول از طريق ادرار دفع مي شود. [format] => [safe] =>

جذب: اثر دارو 30-10 دقيقه بعد از تزريق شروع مي شود.
پخش: حدود 25-15 درصد دارو به پروتئين هاي پلاسما پيوند مي يابد.
متابوليسم: توسط آنزيمهاي كولين استراز هيدروليز شده و توسط آنزيمهاي ميكروزومي كبد متابوليزه مي شود. طول مدت اثر آن به ميزان قابل ملاحظه اي متغير است و به وضعيت جسمي-رواني بيمار و شدت بيماري بستگي دارد.
دفع: حدود 80 درصد به صورت تغيير نيافته طي 24 ساعت اول از طريق ادرار دفع مي شود.

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

جذب: اثر دارو 30-10 دقيقه بعد از تزريق شروع مي شود.
پخش: حدود 25-15 درصد دارو به پروتئين هاي پلاسما پيوند مي يابد.
متابوليسم: توسط آنزيمهاي كولين استراز هيدروليز شده و توسط آنزيمهاي ميكروزومي كبد متابوليزه مي شود. طول مدت اثر آن به ميزان قابل ملاحظه اي متغير است و به وضعيت جسمي-رواني بيمار و شدت بيماري بستگي دارد.
دفع: حدود 80 درصد به صورت تغيير نيافته طي 24 ساعت اول از طريق ادرار دفع مي شود.

) [#title] => [#description] => [#children] =>

جذب: اثر دارو 30-10 دقيقه بعد از تزريق شروع مي شود.
پخش: حدود 25-15 درصد دارو به پروتئين هاي پلاسما پيوند مي يابد.
متابوليسم: توسط آنزيمهاي كولين استراز هيدروليز شده و توسط آنزيمهاي ميكروزومي كبد متابوليزه مي شود. طول مدت اثر آن به ميزان قابل ملاحظه اي متغير است و به وضعيت جسمي-رواني بيمار و شدت بيماري بستگي دارد.
دفع: حدود 80 درصد به صورت تغيير نيافته طي 24 ساعت اول از طريق ادرار دفع مي شود.

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_pharmacokinetics [#title] => فارماکوکینتیک [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

جذب: اثر دارو 30-10 دقيقه بعد از تزريق شروع مي شود.
پخش: حدود 25-15 درصد دارو به پروتئين هاي پلاسما پيوند مي يابد.
متابوليسم: توسط آنزيمهاي كولين استراز هيدروليز شده و توسط آنزيمهاي ميكروزومي كبد متابوليزه مي شود. طول مدت اثر آن به ميزان قابل ملاحظه اي متغير است و به وضعيت جسمي-رواني بيمار و شدت بيماري بستگي دارد.
دفع: حدود 80 درصد به صورت تغيير نيافته طي 24 ساعت اول از طريق ادرار دفع مي شود.

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
فارماکوکینتیک: 

جذب: اثر دارو 30-10 دقيقه بعد از تزريق شروع مي شود.
پخش: حدود 25-15 درصد دارو به پروتئين هاي پلاسما پيوند مي يابد.
متابوليسم: توسط آنزيمهاي كولين استراز هيدروليز شده و توسط آنزيمهاي ميكروزومي كبد متابوليزه مي شود. طول مدت اثر آن به ميزان قابل ملاحظه اي متغير است و به وضعيت جسمي-رواني بيمار و شدت بيماري بستگي دارد.
دفع: حدود 80 درصد به صورت تغيير نيافته طي 24 ساعت اول از طريق ادرار دفع مي شود.

[#printed] => 1 ) [field_indications] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_indications [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 5 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_indications [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => • پادزهر بلوك كننده هاي عضلاني- اسكلتي غير دپلاريزان • جلوگيري از اتساع شكم و آتوني مثانه بعد از عمل جراحي • آتوني مثانه و اتساع شكمي پس از جراحي • كنترل علامتي مياستني گراو • تشخيص مياستني گراو • تاكيكاردي فوق بطني ناشي از مصرف بيش از حد ضد افسردگي هاي سه حلقه اي [format] => [safe] =>

• پادزهر بلوك كننده هاي عضلاني- اسكلتي غير دپلاريزان
• جلوگيري از اتساع شكم و آتوني مثانه بعد از عمل جراحي
• آتوني مثانه و اتساع شكمي پس از جراحي
• كنترل علامتي مياستني گراو
• تشخيص مياستني گراو
• تاكيكاردي فوق بطني ناشي از مصرف بيش از حد ضد افسردگي هاي سه حلقه اي

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

• پادزهر بلوك كننده هاي عضلاني- اسكلتي غير دپلاريزان
• جلوگيري از اتساع شكم و آتوني مثانه بعد از عمل جراحي
• آتوني مثانه و اتساع شكمي پس از جراحي
• كنترل علامتي مياستني گراو
• تشخيص مياستني گراو
• تاكيكاردي فوق بطني ناشي از مصرف بيش از حد ضد افسردگي هاي سه حلقه اي

) [#title] => [#description] => [#children] =>

• پادزهر بلوك كننده هاي عضلاني- اسكلتي غير دپلاريزان
• جلوگيري از اتساع شكم و آتوني مثانه بعد از عمل جراحي
• آتوني مثانه و اتساع شكمي پس از جراحي
• كنترل علامتي مياستني گراو
• تشخيص مياستني گراو
• تاكيكاردي فوق بطني ناشي از مصرف بيش از حد ضد افسردگي هاي سه حلقه اي

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_indications [#title] => موارد مصرف [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

• پادزهر بلوك كننده هاي عضلاني- اسكلتي غير دپلاريزان
• جلوگيري از اتساع شكم و آتوني مثانه بعد از عمل جراحي
• آتوني مثانه و اتساع شكمي پس از جراحي
• كنترل علامتي مياستني گراو
• تشخيص مياستني گراو
• تاكيكاردي فوق بطني ناشي از مصرف بيش از حد ضد افسردگي هاي سه حلقه اي

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
موارد مصرف: 

• پادزهر بلوك كننده هاي عضلاني- اسكلتي غير دپلاريزان
• جلوگيري از اتساع شكم و آتوني مثانه بعد از عمل جراحي
• آتوني مثانه و اتساع شكمي پس از جراحي
• كنترل علامتي مياستني گراو
• تشخيص مياستني گراو
• تاكيكاردي فوق بطني ناشي از مصرف بيش از حد ضد افسردگي هاي سه حلقه اي

[#printed] => 1 ) [field_administration_and_dosage] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_administration_and_dosage [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 6 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_administration_and_dosage [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => [format] => [safe] => [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_administration_and_dosage [#title] => روش و مقدار مصرف [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [field_contraindications] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_contraindications [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 7 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_contraindications [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => انسداد مكانيكي مجاري ادرار و روده(اثر تحريك كننده دارو بر روي عضلات صاف)، براديكاردي يا افت فشار خون (ممكن است اين حالات را تشديد كند)، حساسيت مفرط شناخته شده به كولينرژيك ها يا تركيبات برومايد [format] => [safe] =>

انسداد مكانيكي مجاري ادرار و روده(اثر تحريك كننده دارو بر روي عضلات صاف)، براديكاردي يا افت فشار خون (ممكن است اين حالات را تشديد كند)، حساسيت مفرط شناخته شده به كولينرژيك ها يا تركيبات برومايد

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

انسداد مكانيكي مجاري ادرار و روده(اثر تحريك كننده دارو بر روي عضلات صاف)، براديكاردي يا افت فشار خون (ممكن است اين حالات را تشديد كند)، حساسيت مفرط شناخته شده به كولينرژيك ها يا تركيبات برومايد

) [#title] => [#description] => [#children] =>

انسداد مكانيكي مجاري ادرار و روده(اثر تحريك كننده دارو بر روي عضلات صاف)، براديكاردي يا افت فشار خون (ممكن است اين حالات را تشديد كند)، حساسيت مفرط شناخته شده به كولينرژيك ها يا تركيبات برومايد

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_contraindications [#title] => موارد منع مصرف [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

انسداد مكانيكي مجاري ادرار و روده(اثر تحريك كننده دارو بر روي عضلات صاف)، براديكاردي يا افت فشار خون (ممكن است اين حالات را تشديد كند)، حساسيت مفرط شناخته شده به كولينرژيك ها يا تركيبات برومايد

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
موارد منع مصرف: 

انسداد مكانيكي مجاري ادرار و روده(اثر تحريك كننده دارو بر روي عضلات صاف)، براديكاردي يا افت فشار خون (ممكن است اين حالات را تشديد كند)، حساسيت مفرط شناخته شده به كولينرژيك ها يا تركيبات برومايد

[#printed] => 1 ) [field_precautions] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_precautions [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 8 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_precautions [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => آسم نايژه اي(ممكن است اسپاسم نايژه اي را تسريع كند)، صرع (ممكن است موجب تحريك CNS شود)،پريتونيت،پرکاری تيروئيد يا آريتمي قلبي(ممكن است موجب تشديد اين حالات شود)، زخم گوارشي،(ممكن است ترشح اسيد معده را افزايش دهد)،انسداد اخير عروق كرونر(سيستم قلبي-عروقي را تحريك مي كند)، آسم [format] => [safe] =>

آسم نايژه اي(ممكن است اسپاسم نايژه اي را تسريع كند)، صرع (ممكن است موجب تحريك CNS شود)،پريتونيت،پرکاری تيروئيد يا آريتمي قلبي(ممكن است موجب تشديد اين حالات شود)، زخم گوارشي،(ممكن است ترشح اسيد معده را افزايش دهد)،انسداد اخير عروق كرونر(سيستم قلبي-عروقي را تحريك مي كند)، آسم

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

آسم نايژه اي(ممكن است اسپاسم نايژه اي را تسريع كند)، صرع (ممكن است موجب تحريك CNS شود)،پريتونيت،پرکاری تيروئيد يا آريتمي قلبي(ممكن است موجب تشديد اين حالات شود)، زخم گوارشي،(ممكن است ترشح اسيد معده را افزايش دهد)،انسداد اخير عروق كرونر(سيستم قلبي-عروقي را تحريك مي كند)، آسم

) [#title] => [#description] => [#children] =>

آسم نايژه اي(ممكن است اسپاسم نايژه اي را تسريع كند)، صرع (ممكن است موجب تحريك CNS شود)،پريتونيت،پرکاری تيروئيد يا آريتمي قلبي(ممكن است موجب تشديد اين حالات شود)، زخم گوارشي،(ممكن است ترشح اسيد معده را افزايش دهد)،انسداد اخير عروق كرونر(سيستم قلبي-عروقي را تحريك مي كند)، آسم

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_precautions [#title] => احتیاط [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

آسم نايژه اي(ممكن است اسپاسم نايژه اي را تسريع كند)، صرع (ممكن است موجب تحريك CNS شود)،پريتونيت،پرکاری تيروئيد يا آريتمي قلبي(ممكن است موجب تشديد اين حالات شود)، زخم گوارشي،(ممكن است ترشح اسيد معده را افزايش دهد)،انسداد اخير عروق كرونر(سيستم قلبي-عروقي را تحريك مي كند)، آسم

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
احتیاط: 

آسم نايژه اي(ممكن است اسپاسم نايژه اي را تسريع كند)، صرع (ممكن است موجب تحريك CNS شود)،پريتونيت،پرکاری تيروئيد يا آريتمي قلبي(ممكن است موجب تشديد اين حالات شود)، زخم گوارشي،(ممكن است ترشح اسيد معده را افزايش دهد)،انسداد اخير عروق كرونر(سيستم قلبي-عروقي را تحريك مي كند)، آسم

[#printed] => 1 ) [field_drug_interactions] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_drug_interactions [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 9 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_drug_interactions [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => كورتيكوستروئيدها ممكن است اثرات كولينرژيك نئوستيگمين را كاهش دهند ولي در صورت قطع مصرف كورتيكوستروئيدها ممكن است اثرات كولينرژيك نئوستيگمين افزايش يافته و احتمالاً بر قدرت عضله تاثير گذارد.مصرف همزمان با سوكسينيل كولين ، بدليل مهار كولين استراز پلاسما و در نتيجه تاخير در هيدروليز سوكسينيل كولين ، ضعف تنفسي را طولاني مي كند. مصرف نئوستيگمين با ساير داروهاي كولينرژيك ممكن است موجب مسموميت اضافي شود.منيزيم عضلات اسكلتي را بطور مستقيم تضعيف مي كند و ممكن است اثرات درماني نئوستيگمين را خنثي كند. [format] => [safe] =>

كورتيكوستروئيدها ممكن است اثرات كولينرژيك نئوستيگمين را كاهش دهند ولي در صورت قطع مصرف كورتيكوستروئيدها ممكن است اثرات كولينرژيك نئوستيگمين افزايش يافته و احتمالاً بر قدرت عضله تاثير گذارد.مصرف همزمان با سوكسينيل كولين ، بدليل مهار كولين استراز پلاسما و در نتيجه تاخير در هيدروليز سوكسينيل كولين ، ضعف تنفسي را طولاني مي كند. مصرف نئوستيگمين با ساير داروهاي كولينرژيك ممكن است موجب مسموميت اضافي شود.منيزيم عضلات اسكلتي را بطور مستقيم تضعيف مي كند و ممكن است اثرات درماني نئوستيگمين را خنثي كند.

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

كورتيكوستروئيدها ممكن است اثرات كولينرژيك نئوستيگمين را كاهش دهند ولي در صورت قطع مصرف كورتيكوستروئيدها ممكن است اثرات كولينرژيك نئوستيگمين افزايش يافته و احتمالاً بر قدرت عضله تاثير گذارد.مصرف همزمان با سوكسينيل كولين ، بدليل مهار كولين استراز پلاسما و در نتيجه تاخير در هيدروليز سوكسينيل كولين ، ضعف تنفسي را طولاني مي كند. مصرف نئوستيگمين با ساير داروهاي كولينرژيك ممكن است موجب مسموميت اضافي شود.منيزيم عضلات اسكلتي را بطور مستقيم تضعيف مي كند و ممكن است اثرات درماني نئوستيگمين را خنثي كند.

) [#title] => [#description] => [#children] =>

كورتيكوستروئيدها ممكن است اثرات كولينرژيك نئوستيگمين را كاهش دهند ولي در صورت قطع مصرف كورتيكوستروئيدها ممكن است اثرات كولينرژيك نئوستيگمين افزايش يافته و احتمالاً بر قدرت عضله تاثير گذارد.مصرف همزمان با سوكسينيل كولين ، بدليل مهار كولين استراز پلاسما و در نتيجه تاخير در هيدروليز سوكسينيل كولين ، ضعف تنفسي را طولاني مي كند. مصرف نئوستيگمين با ساير داروهاي كولينرژيك ممكن است موجب مسموميت اضافي شود.منيزيم عضلات اسكلتي را بطور مستقيم تضعيف مي كند و ممكن است اثرات درماني نئوستيگمين را خنثي كند.

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_drug_interactions [#title] => تداخلات دارویی [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

كورتيكوستروئيدها ممكن است اثرات كولينرژيك نئوستيگمين را كاهش دهند ولي در صورت قطع مصرف كورتيكوستروئيدها ممكن است اثرات كولينرژيك نئوستيگمين افزايش يافته و احتمالاً بر قدرت عضله تاثير گذارد.مصرف همزمان با سوكسينيل كولين ، بدليل مهار كولين استراز پلاسما و در نتيجه تاخير در هيدروليز سوكسينيل كولين ، ضعف تنفسي را طولاني مي كند. مصرف نئوستيگمين با ساير داروهاي كولينرژيك ممكن است موجب مسموميت اضافي شود.منيزيم عضلات اسكلتي را بطور مستقيم تضعيف مي كند و ممكن است اثرات درماني نئوستيگمين را خنثي كند.

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
تداخلات دارویی: 

كورتيكوستروئيدها ممكن است اثرات كولينرژيك نئوستيگمين را كاهش دهند ولي در صورت قطع مصرف كورتيكوستروئيدها ممكن است اثرات كولينرژيك نئوستيگمين افزايش يافته و احتمالاً بر قدرت عضله تاثير گذارد.مصرف همزمان با سوكسينيل كولين ، بدليل مهار كولين استراز پلاسما و در نتيجه تاخير در هيدروليز سوكسينيل كولين ، ضعف تنفسي را طولاني مي كند. مصرف نئوستيگمين با ساير داروهاي كولينرژيك ممكن است موجب مسموميت اضافي شود.منيزيم عضلات اسكلتي را بطور مستقيم تضعيف مي كند و ممكن است اثرات درماني نئوستيگمين را خنثي كند.

[#printed] => 1 ) [field_side_effects] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_side_effects [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 10 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_side_effects [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => اعصاب مركزي: سردرد ،‌ضعف عضلاني ، كانفوزيون، عصبانيت ، تعرق، تشنج، سنكوپ قلب-عروقي: آريتمي،‌براديكاردي، هايپوتانسيون،تاكيكاردي ،ايست قلبي، فلاشينگ پوست: بثورات پوستي(ملح بروماید)،كهير، راش چشم: ميوز، اشك ريزش، اسپاسم عضلات تطابقي چشم، دوبيني ،پرخوني ملتحمه،تاري ديد دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، اسهال،كرامپ هاي شكمي،ترشح بيش از حد بزاق، نفخ ساير عوارض: اسپاسم نايژه اي، انقباض نايژه اي،ضعف تنفسي،كرامپ هاي عضلاني،تكرار ادرار، سركوب تنفسي،ايست تنفسي،واكنشهاي بيش حساسيتي (آنافيلاكسي)، تعريق *توجه: در صورت بروز حساسيت مفرط، بثورات پوستي يا اشكال در تنفس بايد مصرف دارو قطع شود. [format] => [safe] =>

اعصاب مركزي: سردرد ،‌ضعف عضلاني ، كانفوزيون، عصبانيت ، تعرق، تشنج، سنكوپ
قلب-عروقي: آريتمي،‌براديكاردي، هايپوتانسيون،تاكيكاردي ،ايست قلبي، فلاشينگ
پوست: بثورات پوستي(ملح بروماید)،كهير، راش
چشم: ميوز، اشك ريزش، اسپاسم عضلات تطابقي چشم، دوبيني ،پرخوني ملتحمه،تاري ديد
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، اسهال،كرامپ هاي شكمي،ترشح بيش از حد بزاق، نفخ
ساير عوارض: اسپاسم نايژه اي، انقباض نايژه اي،ضعف تنفسي،كرامپ هاي عضلاني،تكرار ادرار، سركوب تنفسي،ايست تنفسي،واكنشهاي بيش حساسيتي (آنافيلاكسي)، تعريق
*توجه: در صورت بروز حساسيت مفرط، بثورات پوستي يا اشكال در تنفس بايد مصرف دارو قطع شود.

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

اعصاب مركزي: سردرد ،‌ضعف عضلاني ، كانفوزيون، عصبانيت ، تعرق، تشنج، سنكوپ
قلب-عروقي: آريتمي،‌براديكاردي، هايپوتانسيون،تاكيكاردي ،ايست قلبي، فلاشينگ
پوست: بثورات پوستي(ملح بروماید)،كهير، راش
چشم: ميوز، اشك ريزش، اسپاسم عضلات تطابقي چشم، دوبيني ،پرخوني ملتحمه،تاري ديد
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، اسهال،كرامپ هاي شكمي،ترشح بيش از حد بزاق، نفخ
ساير عوارض: اسپاسم نايژه اي، انقباض نايژه اي،ضعف تنفسي،كرامپ هاي عضلاني،تكرار ادرار، سركوب تنفسي،ايست تنفسي،واكنشهاي بيش حساسيتي (آنافيلاكسي)، تعريق
*توجه: در صورت بروز حساسيت مفرط، بثورات پوستي يا اشكال در تنفس بايد مصرف دارو قطع شود.

) [#title] => [#description] => [#children] =>

اعصاب مركزي: سردرد ،‌ضعف عضلاني ، كانفوزيون، عصبانيت ، تعرق، تشنج، سنكوپ
قلب-عروقي: آريتمي،‌براديكاردي، هايپوتانسيون،تاكيكاردي ،ايست قلبي، فلاشينگ
پوست: بثورات پوستي(ملح بروماید)،كهير، راش
چشم: ميوز، اشك ريزش، اسپاسم عضلات تطابقي چشم، دوبيني ،پرخوني ملتحمه،تاري ديد
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، اسهال،كرامپ هاي شكمي،ترشح بيش از حد بزاق، نفخ
ساير عوارض: اسپاسم نايژه اي، انقباض نايژه اي،ضعف تنفسي،كرامپ هاي عضلاني،تكرار ادرار، سركوب تنفسي،ايست تنفسي،واكنشهاي بيش حساسيتي (آنافيلاكسي)، تعريق
*توجه: در صورت بروز حساسيت مفرط، بثورات پوستي يا اشكال در تنفس بايد مصرف دارو قطع شود.

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_side_effects [#title] => عوارض جانبی [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

اعصاب مركزي: سردرد ،‌ضعف عضلاني ، كانفوزيون، عصبانيت ، تعرق، تشنج، سنكوپ
قلب-عروقي: آريتمي،‌براديكاردي، هايپوتانسيون،تاكيكاردي ،ايست قلبي، فلاشينگ
پوست: بثورات پوستي(ملح بروماید)،كهير، راش
چشم: ميوز، اشك ريزش، اسپاسم عضلات تطابقي چشم، دوبيني ،پرخوني ملتحمه،تاري ديد
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، اسهال،كرامپ هاي شكمي،ترشح بيش از حد بزاق، نفخ
ساير عوارض: اسپاسم نايژه اي، انقباض نايژه اي،ضعف تنفسي،كرامپ هاي عضلاني،تكرار ادرار، سركوب تنفسي،ايست تنفسي،واكنشهاي بيش حساسيتي (آنافيلاكسي)، تعريق
*توجه: در صورت بروز حساسيت مفرط، بثورات پوستي يا اشكال در تنفس بايد مصرف دارو قطع شود.

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
عوارض جانبی: 

اعصاب مركزي: سردرد ،‌ضعف عضلاني ، كانفوزيون، عصبانيت ، تعرق، تشنج، سنكوپ
قلب-عروقي: آريتمي،‌براديكاردي، هايپوتانسيون،تاكيكاردي ،ايست قلبي، فلاشينگ
پوست: بثورات پوستي(ملح بروماید)،كهير، راش
چشم: ميوز، اشك ريزش، اسپاسم عضلات تطابقي چشم، دوبيني ،پرخوني ملتحمه،تاري ديد
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، اسهال،كرامپ هاي شكمي،ترشح بيش از حد بزاق، نفخ
ساير عوارض: اسپاسم نايژه اي، انقباض نايژه اي،ضعف تنفسي،كرامپ هاي عضلاني،تكرار ادرار، سركوب تنفسي،ايست تنفسي،واكنشهاي بيش حساسيتي (آنافيلاكسي)، تعريق
*توجه: در صورت بروز حساسيت مفرط، بثورات پوستي يا اشكال در تنفس بايد مصرف دارو قطع شود.

[#printed] => 1 ) [field_storage] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_storage [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 11 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_storage [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => دور از نور و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد. [format] => [safe] =>

دور از نور و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

دور از نور و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

) [#title] => [#description] => [#children] =>

دور از نور و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_storage [#title] => نحوۀ نگهداری [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

دور از نور و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
نحوۀ نگهداری: 

دور از نور و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

[#printed] => 1 ) [field_packing] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_packing [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 12 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_packing [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => • آمپول 0/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی • آمپول 2/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی [format] => [safe] =>

• آمپول 0/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی
• آمپول 2/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

• آمپول 0/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی
• آمپول 2/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی

) [#title] => [#description] => [#children] =>

• آمپول 0/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی
• آمپول 2/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_packing [#title] => بسته بندی [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

• آمپول 0/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی
• آمپول 2/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
بسته بندی: 

• آمپول 0/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی
• آمپول 2/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی

[#printed] => 1 ) [field_references] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_references [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 13 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_references [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => [format] => [safe] => [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_references [#title] => منابع [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [field_pdf] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_pdf [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 14 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_pdf [#weight] => 0 [#theme] => filefield_formatter_default [#item] => Array ( [fid] => 175 [uid] => 1 [filename] => neostigmine.pdf [filepath] => sites/default/files/pdf/neostigmine.pdf [filemime] => application/pdf [filesize] => 138245 [status] => 1 [timestamp] => 1329487216 [list] => 1 [data] => [i18nsync] => 1 [nid] => 106 [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] => ) [#title] => [#description] => [#children] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_pdf [#title] => PDF [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] => [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] => [#printed] => 1 ) [field_related_products] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_related_products [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 15 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_related_products [#weight] => 0 [#theme] => nodereference_formatter_default [#item] => Array ( [nid] => [i18nsync] => 1 [safe] => Array ( ) [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [1] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_related_products [#weight] => 1 [#theme] => nodereference_formatter_default [#item] => Array ( [nid] => [i18nsync] => 1 [safe] => Array ( ) [#delta] => 1 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [2] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_related_products [#weight] => 2 [#theme] => nodereference_formatter_default [#item] => Array ( [nid] => [i18nsync] => 1 [safe] => Array ( ) [#delta] => 2 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_related_products [#title] => محصولات مرتبط [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
Image: 
نام تجاری: 

ایپوستیگمین ®

شکل دارویی: 

• آمپول 0/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر • آمپول 2/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر

طبقه بندی فارماکولوژیک: 

مهار كننده كولين استراز

طبقه بندی درمانی: 

محرك عضله

طبقه بندی مصرف در بارداری: 

رده C

اثر تحريك عضله: نئوستيگمين هيدروليز استيل كولين توسط كولين استراز را مسدود مي كند و موجب تجمع استيل كولين در سيناپسهاي كولينرژيك مي شود. در نتيجه تحريك گيرنده هاي كولينرژیك در محل اتصال عصبي – عضلاني افزايش مي يابد.

فارماکوکینتیک: 

جذب: اثر دارو 30-10 دقيقه بعد از تزريق شروع مي شود.
پخش: حدود 25-15 درصد دارو به پروتئين هاي پلاسما پيوند مي يابد.
متابوليسم: توسط آنزيمهاي كولين استراز هيدروليز شده و توسط آنزيمهاي ميكروزومي كبد متابوليزه مي شود. طول مدت اثر آن به ميزان قابل ملاحظه اي متغير است و به وضعيت جسمي-رواني بيمار و شدت بيماري بستگي دارد.
دفع: حدود 80 درصد به صورت تغيير نيافته طي 24 ساعت اول از طريق ادرار دفع مي شود.

موارد مصرف: 

• پادزهر بلوك كننده هاي عضلاني- اسكلتي غير دپلاريزان
• جلوگيري از اتساع شكم و آتوني مثانه بعد از عمل جراحي
• آتوني مثانه و اتساع شكمي پس از جراحي
• كنترل علامتي مياستني گراو
• تشخيص مياستني گراو
• تاكيكاردي فوق بطني ناشي از مصرف بيش از حد ضد افسردگي هاي سه حلقه اي

موارد منع مصرف: 

انسداد مكانيكي مجاري ادرار و روده(اثر تحريك كننده دارو بر روي عضلات صاف)، براديكاردي يا افت فشار خون (ممكن است اين حالات را تشديد كند)، حساسيت مفرط شناخته شده به كولينرژيك ها يا تركيبات برومايد

احتیاط: 

آسم نايژه اي(ممكن است اسپاسم نايژه اي را تسريع كند)، صرع (ممكن است موجب تحريك CNS شود)،پريتونيت،پرکاری تيروئيد يا آريتمي قلبي(ممكن است موجب تشديد اين حالات شود)، زخم گوارشي،(ممكن است ترشح اسيد معده را افزايش دهد)،انسداد اخير عروق كرونر(سيستم قلبي-عروقي را تحريك مي كند)، آسم

تداخلات دارویی: 

كورتيكوستروئيدها ممكن است اثرات كولينرژيك نئوستيگمين را كاهش دهند ولي در صورت قطع مصرف كورتيكوستروئيدها ممكن است اثرات كولينرژيك نئوستيگمين افزايش يافته و احتمالاً بر قدرت عضله تاثير گذارد.مصرف همزمان با سوكسينيل كولين ، بدليل مهار كولين استراز پلاسما و در نتيجه تاخير در هيدروليز سوكسينيل كولين ، ضعف تنفسي را طولاني مي كند. مصرف نئوستيگمين با ساير داروهاي كولينرژيك ممكن است موجب مسموميت اضافي شود.منيزيم عضلات اسكلتي را بطور مستقيم تضعيف مي كند و ممكن است اثرات درماني نئوستيگمين را خنثي كند.

عوارض جانبی: 

اعصاب مركزي: سردرد ،‌ضعف عضلاني ، كانفوزيون، عصبانيت ، تعرق، تشنج، سنكوپ
قلب-عروقي: آريتمي،‌براديكاردي، هايپوتانسيون،تاكيكاردي ،ايست قلبي، فلاشينگ
پوست: بثورات پوستي(ملح بروماید)،كهير، راش
چشم: ميوز، اشك ريزش، اسپاسم عضلات تطابقي چشم، دوبيني ،پرخوني ملتحمه،تاري ديد
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، اسهال،كرامپ هاي شكمي،ترشح بيش از حد بزاق، نفخ
ساير عوارض: اسپاسم نايژه اي، انقباض نايژه اي،ضعف تنفسي،كرامپ هاي عضلاني،تكرار ادرار، سركوب تنفسي،ايست تنفسي،واكنشهاي بيش حساسيتي (آنافيلاكسي)، تعريق
*توجه: در صورت بروز حساسيت مفرط، بثورات پوستي يا اشكال در تنفس بايد مصرف دارو قطع شود.

نحوۀ نگهداری: 

دور از نور و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

بسته بندی: 

• آمپول 0/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی
• آمپول 2/5 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی

[#printed] => 1 ) [links] => Array ( [node_translation_en] => Array ( [title] => English [href] => node/277 [language] => stdClass Object ( [language] => en [name] => English [native] => English [direction] => 0 [enabled] => 1 [plurals] => 0 [formula] => [domain] => [prefix] => en [weight] => 2 [javascript] => ) [attributes] => Array ( [title] => Neostigmine Methylsulfate [class] => translation-link ) ) ) )
button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517