سوکسینیل کولین کلراید

نام ژنریک: سوکسینیل کولین کلراید
نام تجاری: -
شکل دارویی: آمپول 500 میلی گرم در10 میلی لیتر
طبقه بندی فارماکولوژیک: مسدود كننده عصبي- عضلاني دپلاریزان
طبقه بندی درمانی: شل كننده عضلات اسكلتي
طبقه بندی مصرف در بارداری: رده C

فارماکولوژی

اثر شل كننده عضلات اسكلتي: سوكسينيل كولين مانند استيل كولينAch موجب دپولاريزاسيون شدن صفحه محركه انتهايي در محل اتصال عصب – عضله مي شود.اين دارو تمايل شديد به گيرنده هاي استيل كولين داشته ودر مقابل استيل كولين استراز مقاومت نشان مي دهد.در نتيجه دپولاريزاسيون شدن طولانی تری در صفحه محركه انتهايي ايجاد مي كند.همچنين اين دارو خاصيت آزاد كنندگي هيستامين دارد و طبق گزارشهاي متعدد موجب تحريك گيرنده هاي عصب واگ قلبي و عقده هاي سمپاتيك مي شود.افزايش گذرا در فشار داخل چشم بلافاصله بعد از تزريق بروز مي كند و ممكن است تا پس از زمان شروع فلج كامل باقي بماند.

فارماکوکینتیک:

جذب: پس از تزريق وريدي ، زمان شروع اثر دارو سريع است(30 ثانيه)و اوج اثر آن طي يك دقيقه حاصل مي شود.اثر دارو به مدت 3-2 دقيقه باقي مي ماند و بتدريج طي 10 دقيقه از بين ميرود.پس از تزريق عضلاني اثر دارو طي 3-2 دقيقه شروع مي شود و به مدت 30-20 دقيقه باقي مي ماند.
پخش: پس از تزريق وريدي در مايعات خارج سلولي انتشار يافته و به سرعت به محل اثر دسترسي مي يابد.از جفت عبور مي كند.
متابوليسم: توسط سودوكولين استراز پلاسما به سرعت متابوليزه مي شود.
دفع: حدود 10 درصد دارو بصورت تغيير نيافته از طريق ادرار دفع مي شود.

موارد مصرف:

• جهت شل كردن عضلات اسكلتي،تسهيل در انتو باسيون،‌تهويه، اعمال ارتوپدي ، جهت كاهش انقباض عضلاني ناشي از تشنج

موارد منع مصرف:

حساسيت مفرط شناخته شده به دارو، اختلالات ژنتيكي در سودوكولين استراز پلاسما( احتمال اختلالات در متابوليسم دارو وجود دارد)، سابقه فردي يا خانوادگي هيپر ترمي بدخيم (ممكن است موجب بروز اين حالت شود)، ميوپاتي هاي همراه با افزايش غلظت سرمي كراتين كيناز (ممكن است صدمات ناشي از اين دارو ها را تشديد كند)،گلوكوم با زاويه باريك با صدمات نافذ چشمي (فشار داخل چشم را افزايش مي دهد).

احتیاط:

موارد احتياط فراوان:
كمي سودوکولين استراز پلاسما و در دوران بهبودي پس از آسيب ديدگي شدید.

موارد احتياط:
الف)اختلالات الكتروليتي در صورت مصرف گليكوزيدهاي قلبي،هيپر كالمي(كه از قبل وجود داشته )، فلج اندامهاي تحتاني، سوختگي هاي شديد يا وسيع، سابقه سكته مغزي، بيمار دژنراتيو يا ديستروفيك عصبي – عضلاني (غلظت پتاسيم را افزايش مي دهد)، در طول جراحي چشم(فشار داخل چشم را افزايش مي دهد).
ب)در صورت احتياج مبرم، مي توان دارو را در بارداري مصرف كرد.
پ)غلظت سودوكولين استراز در دوران بارداري كاهش مي يابد و ممكن است اثر دارو را افزايش دهد.

تداخلات دارویی:

مصرف همزمان با آنتي بيوتيكهاي آمينوگلیکوزيدي (مانند آميكاسين،جتامايسين،استرپتومايسين)آنتی بيوتيكهاي پلي میكسين(سولفات پلي مكسين B)،كليندامايسين، بيهوش كننده هاي عمومي، بي حس كننده هاي موضعي،داروهاي ضد مالاريا، مهار كننده هاي ضد كولين استراز (اكوتيوفات)، سيكلوفسفاميد،داروهاي خوراكي جلوگيري كننده از بارداري،داروهاي مسدود كننده عصبي- عضلاني غير دپولاريزان،املاح تزريقي منيزيم،لیتيم، كينين،پانكرونيوم،فنوتيازين ها و تماس با حشره كشهاي نوروتوكسيك اثرات مسدود كننده عصبي-عضلاني سوكسينيل كولين را تشديد يا طولاني مي كند.اين داروها طي جراحي و پس از آن بايد با احتياط مصرف شوند.مصرف همزمان با گليكوزيدهاي قلبي احتمالاً موجب بروز آريتمي قلبي مي شود. بايد مصرف همزمان اين داروها با احتياط صورت گيرد.

عوارض جانبی:

قلبي-عروقي: براديكاردي گذرا، تاكيكاردي،هيپرتانسيون،هيپوتانسيون،آريتمي، ايست سينوسي
چشم: افزايش فشار داخل چشم
ساير عوارض: ضعف طولاني تنفسي،آپنه، خس خس سينه يا اشكال در تنفس،هيپرترمي بدخيم،فاسيكولاسيون عضلاني، دردعضلاني پس از جراحي،ميوگلوبينمي،ترشح بيش از حد بزاق،ميوگلوبينوري، بثورات پوستي،تاكي فيلاكسي(پس از تكرار مصرف دارو).

نحوۀ نگهداری:

در دمای 8-2 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

بسته بندی:

آمپول 500 میلی گرم در 10 میلی لیتر: بسته بندی 5 عددی

stdClass Object ( [nid] => 108 [type] => product [language] => fa [uid] => 1 [status] => 1 [created] => 1329487823 [changed] => 1388741915 [comment] => 0 [promote] => 0 [moderate] => 0 [sticky] => 0 [tnid] => 108 [translate] => 0 [vid] => 108 [revision_uid] => 1 [title] => سوکسینیل کولین کلراید [body] =>
Image: 
نام تجاری: 

-

شکل دارویی: 

آمپول 500 میلی گرم در10 میلی لیتر

طبقه بندی فارماکولوژیک: 

مسدود كننده عصبي- عضلاني دپلاریزان

طبقه بندی درمانی: 

شل كننده عضلات اسكلتي

طبقه بندی مصرف در بارداری: 

رده C

اثر شل كننده عضلات اسكلتي: سوكسينيل كولين مانند استيل كولينAch موجب دپولاريزاسيون شدن صفحه محركه انتهايي در محل اتصال عصب – عضله مي شود.اين دارو تمايل شديد به گيرنده هاي استيل كولين داشته ودر مقابل استيل كولين استراز مقاومت نشان مي دهد.در نتيجه دپولاريزاسيون شدن طولانی تری در صفحه محركه انتهايي ايجاد مي كند.همچنين اين دارو خاصيت آزاد كنندگي هيستامين دارد و طبق گزارشهاي متعدد موجب تحريك گيرنده هاي عصب واگ قلبي و عقده هاي سمپاتيك مي شود.افزايش گذرا در فشار داخل چشم بلافاصله بعد از تزريق بروز مي كند و ممكن است تا پس از زمان شروع فلج كامل باقي بماند.

فارماکوکینتیک: 

جذب: پس از تزريق وريدي ، زمان شروع اثر دارو سريع است(30 ثانيه)و اوج اثر آن طي يك دقيقه حاصل مي شود.اثر دارو به مدت 3-2 دقيقه باقي مي ماند و بتدريج طي 10 دقيقه از بين ميرود.پس از تزريق عضلاني اثر دارو طي 3-2 دقيقه شروع مي شود و به مدت 30-20 دقيقه باقي مي ماند.
پخش: پس از تزريق وريدي در مايعات خارج سلولي انتشار يافته و به سرعت به محل اثر دسترسي مي يابد.از جفت عبور مي كند.
متابوليسم: توسط سودوكولين استراز پلاسما به سرعت متابوليزه مي شود.
دفع: حدود 10 درصد دارو بصورت تغيير نيافته از طريق ادرار دفع مي شود.

موارد مصرف: 

• جهت شل كردن عضلات اسكلتي،تسهيل در انتو باسيون،‌تهويه، اعمال ارتوپدي ، جهت كاهش انقباض عضلاني ناشي از تشنج

موارد منع مصرف: 

حساسيت مفرط شناخته شده به دارو، اختلالات ژنتيكي در سودوكولين استراز پلاسما( احتمال اختلالات در متابوليسم دارو وجود دارد)، سابقه فردي يا خانوادگي هيپر ترمي بدخيم (ممكن است موجب بروز اين حالت شود)، ميوپاتي هاي همراه با افزايش غلظت سرمي كراتين كيناز (ممكن است صدمات ناشي از اين دارو ها را تشديد كند)،گلوكوم با زاويه باريك با صدمات نافذ چشمي (فشار داخل چشم را افزايش مي دهد).

احتیاط: 

موارد احتياط فراوان:
كمي سودوکولين استراز پلاسما و در دوران بهبودي پس از آسيب ديدگي شدید.

موارد احتياط:
الف)اختلالات الكتروليتي در صورت مصرف گليكوزيدهاي قلبي،هيپر كالمي(كه از قبل وجود داشته )، فلج اندامهاي تحتاني، سوختگي هاي شديد يا وسيع، سابقه سكته مغزي، بيمار دژنراتيو يا ديستروفيك عصبي – عضلاني (غلظت پتاسيم را افزايش مي دهد)، در طول جراحي چشم(فشار داخل چشم را افزايش مي دهد).
ب)در صورت احتياج مبرم، مي توان دارو را در بارداري مصرف كرد.
پ)غلظت سودوكولين استراز در دوران بارداري كاهش مي يابد و ممكن است اثر دارو را افزايش دهد.

تداخلات دارویی: 

مصرف همزمان با آنتي بيوتيكهاي آمينوگلیکوزيدي (مانند آميكاسين،جتامايسين،استرپتومايسين)آنتی بيوتيكهاي پلي میكسين(سولفات پلي مكسين B)،كليندامايسين، بيهوش كننده هاي عمومي، بي حس كننده هاي موضعي،داروهاي ضد مالاريا، مهار كننده هاي ضد كولين استراز (اكوتيوفات)، سيكلوفسفاميد،داروهاي خوراكي جلوگيري كننده از بارداري،داروهاي مسدود كننده عصبي- عضلاني غير دپولاريزان،املاح تزريقي منيزيم،لیتيم، كينين،پانكرونيوم،فنوتيازين ها و تماس با حشره كشهاي نوروتوكسيك اثرات مسدود كننده عصبي-عضلاني سوكسينيل كولين را تشديد يا طولاني مي كند.اين داروها طي جراحي و پس از آن بايد با احتياط مصرف شوند.مصرف همزمان با گليكوزيدهاي قلبي احتمالاً موجب بروز آريتمي قلبي مي شود. بايد مصرف همزمان اين داروها با احتياط صورت گيرد.

عوارض جانبی: 

قلبي-عروقي: براديكاردي گذرا، تاكيكاردي،هيپرتانسيون،هيپوتانسيون،آريتمي، ايست سينوسي
چشم: افزايش فشار داخل چشم
ساير عوارض: ضعف طولاني تنفسي،آپنه، خس خس سينه يا اشكال در تنفس،هيپرترمي بدخيم،فاسيكولاسيون عضلاني، دردعضلاني پس از جراحي،ميوگلوبينمي،ترشح بيش از حد بزاق،ميوگلوبينوري، بثورات پوستي،تاكي فيلاكسي(پس از تكرار مصرف دارو).

نحوۀ نگهداری: 

در دمای 8-2 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

بسته بندی: 

آمپول 500 میلی گرم در 10 میلی لیتر: بسته بندی 5 عددی

[log] => [revision_timestamp] => 1388741915 [format] => 1 [name] => root [picture] => [data] => a:5:{s:29:"taxonomy_image_disable_images";i:0;s:20:"l10n_client_disabled";i:0;s:13:"form_build_id";s:48:"form-MBxN_vyi5HhAsg0I2XKWS7o1OdWz8gzblI4ECSrLqIU";s:18:"admin_compact_mode";b:1;s:7:"contact";i:0;} [path] => product/سوکسینیل-کولین-کلراید [field_one_image] => Array ( [0] => Array ( [fid] => 178 [uid] => 1 [filename] => succinylcholine_s.jpg [filepath] => sites/default/files/images/succinylcholine_s.jpg [filemime] => image/jpeg [filesize] => 55226 [status] => 1 [timestamp] => 1329487646 [list] => 1 [data] => Array ( [alt] => [title] => ) [i18nsync] => 1 [nid] => 108 [view] => ) ) [field_administration_and_dosage] => Array ( [0] => Array ( [value] => [format] => [safe] => [view] => ) ) [field_brand_name] => Array ( [0] => Array ( [value] => - [format] => [safe] =>

-

[view] =>

-

) ) [field_contraindications] => Array ( [0] => Array ( [value] => حساسيت مفرط شناخته شده به دارو، اختلالات ژنتيكي در سودوكولين استراز پلاسما( احتمال اختلالات در متابوليسم دارو وجود دارد)، سابقه فردي يا خانوادگي هيپر ترمي بدخيم (ممكن است موجب بروز اين حالت شود)، ميوپاتي هاي همراه با افزايش غلظت سرمي كراتين كيناز (ممكن است صدمات ناشي از اين دارو ها را تشديد كند)،گلوكوم با زاويه باريك با صدمات نافذ چشمي (فشار داخل چشم را افزايش مي دهد). [format] => [safe] =>

حساسيت مفرط شناخته شده به دارو، اختلالات ژنتيكي در سودوكولين استراز پلاسما( احتمال اختلالات در متابوليسم دارو وجود دارد)، سابقه فردي يا خانوادگي هيپر ترمي بدخيم (ممكن است موجب بروز اين حالت شود)، ميوپاتي هاي همراه با افزايش غلظت سرمي كراتين كيناز (ممكن است صدمات ناشي از اين دارو ها را تشديد كند)،گلوكوم با زاويه باريك با صدمات نافذ چشمي (فشار داخل چشم را افزايش مي دهد).

[view] =>

حساسيت مفرط شناخته شده به دارو، اختلالات ژنتيكي در سودوكولين استراز پلاسما( احتمال اختلالات در متابوليسم دارو وجود دارد)، سابقه فردي يا خانوادگي هيپر ترمي بدخيم (ممكن است موجب بروز اين حالت شود)، ميوپاتي هاي همراه با افزايش غلظت سرمي كراتين كيناز (ممكن است صدمات ناشي از اين دارو ها را تشديد كند)،گلوكوم با زاويه باريك با صدمات نافذ چشمي (فشار داخل چشم را افزايش مي دهد).

) ) [field_dosage_form] => Array ( [0] => Array ( [value] => آمپول 500 میلی گرم در10 میلی لیتر [format] => [safe] =>

آمپول 500 میلی گرم در10 میلی لیتر

[view] =>

آمپول 500 میلی گرم در10 میلی لیتر

) ) [field_drug_interactions] => Array ( [0] => Array ( [value] => مصرف همزمان با آنتي بيوتيكهاي آمينوگلیکوزيدي (مانند آميكاسين،جتامايسين،استرپتومايسين)آنتی بيوتيكهاي پلي میكسين(سولفات پلي مكسين B)،كليندامايسين، بيهوش كننده هاي عمومي، بي حس كننده هاي موضعي،داروهاي ضد مالاريا، مهار كننده هاي ضد كولين استراز (اكوتيوفات)، سيكلوفسفاميد،داروهاي خوراكي جلوگيري كننده از بارداري،داروهاي مسدود كننده عصبي- عضلاني غير دپولاريزان،املاح تزريقي منيزيم،لیتيم، كينين،پانكرونيوم،فنوتيازين ها و تماس با حشره كشهاي نوروتوكسيك اثرات مسدود كننده عصبي-عضلاني سوكسينيل كولين را تشديد يا طولاني مي كند.اين داروها طي جراحي و پس از آن بايد با احتياط مصرف شوند.مصرف همزمان با گليكوزيدهاي قلبي احتمالاً موجب بروز آريتمي قلبي مي شود. بايد مصرف همزمان اين داروها با احتياط صورت گيرد. [format] => [safe] =>

مصرف همزمان با آنتي بيوتيكهاي آمينوگلیکوزيدي (مانند آميكاسين،جتامايسين،استرپتومايسين)آنتی بيوتيكهاي پلي میكسين(سولفات پلي مكسين B)،كليندامايسين، بيهوش كننده هاي عمومي، بي حس كننده هاي موضعي،داروهاي ضد مالاريا، مهار كننده هاي ضد كولين استراز (اكوتيوفات)، سيكلوفسفاميد،داروهاي خوراكي جلوگيري كننده از بارداري،داروهاي مسدود كننده عصبي- عضلاني غير دپولاريزان،املاح تزريقي منيزيم،لیتيم، كينين،پانكرونيوم،فنوتيازين ها و تماس با حشره كشهاي نوروتوكسيك اثرات مسدود كننده عصبي-عضلاني سوكسينيل كولين را تشديد يا طولاني مي كند.اين داروها طي جراحي و پس از آن بايد با احتياط مصرف شوند.مصرف همزمان با گليكوزيدهاي قلبي احتمالاً موجب بروز آريتمي قلبي مي شود. بايد مصرف همزمان اين داروها با احتياط صورت گيرد.

[view] =>

مصرف همزمان با آنتي بيوتيكهاي آمينوگلیکوزيدي (مانند آميكاسين،جتامايسين،استرپتومايسين)آنتی بيوتيكهاي پلي میكسين(سولفات پلي مكسين B)،كليندامايسين، بيهوش كننده هاي عمومي، بي حس كننده هاي موضعي،داروهاي ضد مالاريا، مهار كننده هاي ضد كولين استراز (اكوتيوفات)، سيكلوفسفاميد،داروهاي خوراكي جلوگيري كننده از بارداري،داروهاي مسدود كننده عصبي- عضلاني غير دپولاريزان،املاح تزريقي منيزيم،لیتيم، كينين،پانكرونيوم،فنوتيازين ها و تماس با حشره كشهاي نوروتوكسيك اثرات مسدود كننده عصبي-عضلاني سوكسينيل كولين را تشديد يا طولاني مي كند.اين داروها طي جراحي و پس از آن بايد با احتياط مصرف شوند.مصرف همزمان با گليكوزيدهاي قلبي احتمالاً موجب بروز آريتمي قلبي مي شود. بايد مصرف همزمان اين داروها با احتياط صورت گيرد.

) ) [field_indications] => Array ( [0] => Array ( [value] => • جهت شل كردن عضلات اسكلتي،تسهيل در انتو باسيون،‌تهويه، اعمال ارتوپدي ، جهت كاهش انقباض عضلاني ناشي از تشنج [format] => [safe] =>

• جهت شل كردن عضلات اسكلتي،تسهيل در انتو باسيون،‌تهويه، اعمال ارتوپدي ، جهت كاهش انقباض عضلاني ناشي از تشنج

[view] =>

• جهت شل كردن عضلات اسكلتي،تسهيل در انتو باسيون،‌تهويه، اعمال ارتوپدي ، جهت كاهش انقباض عضلاني ناشي از تشنج

) ) [field_packing] => Array ( [0] => Array ( [value] => آمپول 500 میلی گرم در 10 میلی لیتر: بسته بندی 5 عددی [format] => [safe] =>

آمپول 500 میلی گرم در 10 میلی لیتر: بسته بندی 5 عددی

[view] =>

آمپول 500 میلی گرم در 10 میلی لیتر: بسته بندی 5 عددی

) ) [field_pdf] => Array ( [0] => Array ( [fid] => 179 [uid] => 1 [filename] => succinylcholine.pdf [filepath] => sites/default/files/pdf/succinylcholine.pdf [filemime] => application/pdf [filesize] => 135676 [status] => 1 [timestamp] => 1329487795 [list] => 1 [data] => [i18nsync] => 1 [nid] => 108 [view] => ) ) [field_pharmacokinetics] => Array ( [0] => Array ( [value] => جذب: پس از تزريق وريدي ، زمان شروع اثر دارو سريع است(30 ثانيه)و اوج اثر آن طي يك دقيقه حاصل مي شود.اثر دارو به مدت 3-2 دقيقه باقي مي ماند و بتدريج طي 10 دقيقه از بين ميرود.پس از تزريق عضلاني اثر دارو طي 3-2 دقيقه شروع مي شود و به مدت 30-20 دقيقه باقي مي ماند. پخش: پس از تزريق وريدي در مايعات خارج سلولي انتشار يافته و به سرعت به محل اثر دسترسي مي يابد.از جفت عبور مي كند. متابوليسم: توسط سودوكولين استراز پلاسما به سرعت متابوليزه مي شود. دفع: حدود 10 درصد دارو بصورت تغيير نيافته از طريق ادرار دفع مي شود. [format] => [safe] =>

جذب: پس از تزريق وريدي ، زمان شروع اثر دارو سريع است(30 ثانيه)و اوج اثر آن طي يك دقيقه حاصل مي شود.اثر دارو به مدت 3-2 دقيقه باقي مي ماند و بتدريج طي 10 دقيقه از بين ميرود.پس از تزريق عضلاني اثر دارو طي 3-2 دقيقه شروع مي شود و به مدت 30-20 دقيقه باقي مي ماند.
پخش: پس از تزريق وريدي در مايعات خارج سلولي انتشار يافته و به سرعت به محل اثر دسترسي مي يابد.از جفت عبور مي كند.
متابوليسم: توسط سودوكولين استراز پلاسما به سرعت متابوليزه مي شود.
دفع: حدود 10 درصد دارو بصورت تغيير نيافته از طريق ادرار دفع مي شود.

[view] =>

جذب: پس از تزريق وريدي ، زمان شروع اثر دارو سريع است(30 ثانيه)و اوج اثر آن طي يك دقيقه حاصل مي شود.اثر دارو به مدت 3-2 دقيقه باقي مي ماند و بتدريج طي 10 دقيقه از بين ميرود.پس از تزريق عضلاني اثر دارو طي 3-2 دقيقه شروع مي شود و به مدت 30-20 دقيقه باقي مي ماند.
پخش: پس از تزريق وريدي در مايعات خارج سلولي انتشار يافته و به سرعت به محل اثر دسترسي مي يابد.از جفت عبور مي كند.
متابوليسم: توسط سودوكولين استراز پلاسما به سرعت متابوليزه مي شود.
دفع: حدود 10 درصد دارو بصورت تغيير نيافته از طريق ادرار دفع مي شود.

) ) [field_pharmacological_category] => Array ( [0] => Array ( [value] => مسدود كننده عصبي- عضلاني دپلاریزان [format] => [safe] =>

مسدود كننده عصبي- عضلاني دپلاریزان

[view] =>

مسدود كننده عصبي- عضلاني دپلاریزان

) ) [field_precautions] => Array ( [0] => Array ( [value] => موارد احتياط فراوان: كمي سودوکولين استراز پلاسما و در دوران بهبودي پس از آسيب ديدگي شدید. موارد احتياط: الف)اختلالات الكتروليتي در صورت مصرف گليكوزيدهاي قلبي،هيپر كالمي(كه از قبل وجود داشته )، فلج اندامهاي تحتاني، سوختگي هاي شديد يا وسيع، سابقه سكته مغزي، بيمار دژنراتيو يا ديستروفيك عصبي – عضلاني (غلظت پتاسيم را افزايش مي دهد)، در طول جراحي چشم(فشار داخل چشم را افزايش مي دهد). ب)در صورت احتياج مبرم، مي توان دارو را در بارداري مصرف كرد. پ)غلظت سودوكولين استراز در دوران بارداري كاهش مي يابد و ممكن است اثر دارو را افزايش دهد. [format] => [safe] =>

موارد احتياط فراوان:
كمي سودوکولين استراز پلاسما و در دوران بهبودي پس از آسيب ديدگي شدید.

موارد احتياط:
الف)اختلالات الكتروليتي در صورت مصرف گليكوزيدهاي قلبي،هيپر كالمي(كه از قبل وجود داشته )، فلج اندامهاي تحتاني، سوختگي هاي شديد يا وسيع، سابقه سكته مغزي، بيمار دژنراتيو يا ديستروفيك عصبي – عضلاني (غلظت پتاسيم را افزايش مي دهد)، در طول جراحي چشم(فشار داخل چشم را افزايش مي دهد).
ب)در صورت احتياج مبرم، مي توان دارو را در بارداري مصرف كرد.
پ)غلظت سودوكولين استراز در دوران بارداري كاهش مي يابد و ممكن است اثر دارو را افزايش دهد.

[view] =>

موارد احتياط فراوان:
كمي سودوکولين استراز پلاسما و در دوران بهبودي پس از آسيب ديدگي شدید.

موارد احتياط:
الف)اختلالات الكتروليتي در صورت مصرف گليكوزيدهاي قلبي،هيپر كالمي(كه از قبل وجود داشته )، فلج اندامهاي تحتاني، سوختگي هاي شديد يا وسيع، سابقه سكته مغزي، بيمار دژنراتيو يا ديستروفيك عصبي – عضلاني (غلظت پتاسيم را افزايش مي دهد)، در طول جراحي چشم(فشار داخل چشم را افزايش مي دهد).
ب)در صورت احتياج مبرم، مي توان دارو را در بارداري مصرف كرد.
پ)غلظت سودوكولين استراز در دوران بارداري كاهش مي يابد و ممكن است اثر دارو را افزايش دهد.

) ) [field_pregnancy_category] => Array ( [0] => Array ( [value] => رده C [format] => [safe] =>

رده C

[view] =>

رده C

) ) [field_references] => Array ( [0] => Array ( [value] => [format] => [safe] => [view] => ) ) [field_side_effects] => Array ( [0] => Array ( [value] => قلبي-عروقي: براديكاردي گذرا، تاكيكاردي،هيپرتانسيون،هيپوتانسيون،آريتمي، ايست سينوسي چشم: افزايش فشار داخل چشم ساير عوارض: ضعف طولاني تنفسي،آپنه، خس خس سينه يا اشكال در تنفس،هيپرترمي بدخيم،فاسيكولاسيون عضلاني، دردعضلاني پس از جراحي،ميوگلوبينمي،ترشح بيش از حد بزاق،ميوگلوبينوري، بثورات پوستي،تاكي فيلاكسي(پس از تكرار مصرف دارو). [format] => [safe] =>

قلبي-عروقي: براديكاردي گذرا، تاكيكاردي،هيپرتانسيون،هيپوتانسيون،آريتمي، ايست سينوسي
چشم: افزايش فشار داخل چشم
ساير عوارض: ضعف طولاني تنفسي،آپنه، خس خس سينه يا اشكال در تنفس،هيپرترمي بدخيم،فاسيكولاسيون عضلاني، دردعضلاني پس از جراحي،ميوگلوبينمي،ترشح بيش از حد بزاق،ميوگلوبينوري، بثورات پوستي،تاكي فيلاكسي(پس از تكرار مصرف دارو).

[view] =>

قلبي-عروقي: براديكاردي گذرا، تاكيكاردي،هيپرتانسيون،هيپوتانسيون،آريتمي، ايست سينوسي
چشم: افزايش فشار داخل چشم
ساير عوارض: ضعف طولاني تنفسي،آپنه، خس خس سينه يا اشكال در تنفس،هيپرترمي بدخيم،فاسيكولاسيون عضلاني، دردعضلاني پس از جراحي،ميوگلوبينمي،ترشح بيش از حد بزاق،ميوگلوبينوري، بثورات پوستي،تاكي فيلاكسي(پس از تكرار مصرف دارو).

) ) [field_storage] => Array ( [0] => Array ( [value] => در دمای 8-2 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد. [format] => [safe] =>

در دمای 8-2 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

[view] =>

در دمای 8-2 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

) ) [field_therapeutic_category] => Array ( [0] => Array ( [value] => شل كننده عضلات اسكلتي [format] => [safe] =>

شل كننده عضلات اسكلتي

[view] =>

شل كننده عضلات اسكلتي

) ) [field_related_products] => Array ( [0] => Array ( [nid] => [i18nsync] => 1 [safe] => Array ( ) [view] => ) [1] => Array ( [nid] => [i18nsync] => 1 [safe] => Array ( ) [view] => ) [2] => Array ( [nid] => [i18nsync] => 1 [safe] => Array ( ) [view] => ) ) [taxonomy] => Array ( [3] => stdClass Object ( [tid] => 3 [vid] => 1 [name] => ضد میاستنی و شل کنندۀ عضلانی [description] => [weight] => 1 [language] => [trid] => 0 [v_weight_unused] => 0 ) ) [build_mode] => 0 [readmore] => [content] => Array ( [field_one_image] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_one_image [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => -3 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => image_plain [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_one_image [#weight] => 0 [#theme] => imagefield_formatter_image_plain [#item] => Array ( [fid] => 178 [uid] => 1 [filename] => succinylcholine_s.jpg [filepath] => sites/default/files/images/succinylcholine_s.jpg [filemime] => image/jpeg [filesize] => 55226 [status] => 1 [timestamp] => 1329487646 [list] => 1 [data] => Array ( [alt] => [title] => ) [i18nsync] => 1 [nid] => 108 [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] => ) [#title] => [#description] => [#children] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_one_image [#title] => Image [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] => [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
Image: 
[#printed] => 1 ) [field_brand_name] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_brand_name [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => -2 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_brand_name [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => - [format] => [safe] =>

-

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

-

) [#title] => [#description] => [#children] =>

-

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_brand_name [#title] => نام تجاری [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

-

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
نام تجاری: 

-

[#printed] => 1 ) [field_dosage_form] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_dosage_form [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => -1 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_dosage_form [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => آمپول 500 میلی گرم در10 میلی لیتر [format] => [safe] =>

آمپول 500 میلی گرم در10 میلی لیتر

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

آمپول 500 میلی گرم در10 میلی لیتر

) [#title] => [#description] => [#children] =>

آمپول 500 میلی گرم در10 میلی لیتر

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_dosage_form [#title] => شکل دارویی [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

آمپول 500 میلی گرم در10 میلی لیتر

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
شکل دارویی: 

آمپول 500 میلی گرم در10 میلی لیتر

[#printed] => 1 ) [#pre_render] => Array ( [0] => content_alter_extra_weights ) [field_pharmacological_category] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_pharmacological_category [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 0 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_pharmacological_category [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => مسدود كننده عصبي- عضلاني دپلاریزان [format] => [safe] =>

مسدود كننده عصبي- عضلاني دپلاریزان

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

مسدود كننده عصبي- عضلاني دپلاریزان

) [#title] => [#description] => [#children] =>

مسدود كننده عصبي- عضلاني دپلاریزان

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_pharmacological_category [#title] => طبقه بندی فارماکولوژیک [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

مسدود كننده عصبي- عضلاني دپلاریزان

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
طبقه بندی فارماکولوژیک: 

مسدود كننده عصبي- عضلاني دپلاریزان

[#printed] => 1 ) [#content_extra_fields] => Array ( [title] => Array ( [label] => Generic Name [description] => Node module form. [weight] => -5 ) [body_field] => Array ( [label] => Pharmacology [description] => Node module form. [weight] => 3 [view] => body ) [revision_information] => Array ( [label] => Revision information [description] => Node module form. [weight] => 18 ) [author] => Array ( [label] => Authoring information [description] => Node module form. [weight] => 19 ) [options] => Array ( [label] => Publishing options [description] => Node module form. [weight] => 20 ) [language] => Array ( [label] => Language [description] => Locale module form. [weight] => -4 ) [translation] => Array ( [label] => Translation settings [description] => Translation module form. [weight] => 21 ) [menu] => Array ( [label] => Menu settings [description] => Menu module form. [weight] => 17 ) [taxonomy] => Array ( [label] => Taxonomy [description] => Taxonomy module form. [weight] => -3 ) [path] => Array ( [label] => Path settings [description] => Path module form. [weight] => 16 ) [custom_breadcrumbs] => Array ( [label] => Custom Breadcrumbs [description] => Custom Breadcrumbs module form. [weight] => 30 ) ) [field_therapeutic_category] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_therapeutic_category [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 1 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_therapeutic_category [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => شل كننده عضلات اسكلتي [format] => [safe] =>

شل كننده عضلات اسكلتي

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

شل كننده عضلات اسكلتي

) [#title] => [#description] => [#children] =>

شل كننده عضلات اسكلتي

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_therapeutic_category [#title] => طبقه بندی درمانی [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

شل كننده عضلات اسكلتي

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
طبقه بندی درمانی: 

شل كننده عضلات اسكلتي

[#printed] => 1 ) [field_pregnancy_category] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_pregnancy_category [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 2 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_pregnancy_category [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => رده C [format] => [safe] =>

رده C

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

رده C

) [#title] => [#description] => [#children] =>

رده C

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_pregnancy_category [#title] => طبقه بندی مصرف در بارداری [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

رده C

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
طبقه بندی مصرف در بارداری: 

رده C

[#printed] => 1 ) [body] => Array ( [#weight] => 3 [#value] =>

اثر شل كننده عضلات اسكلتي: سوكسينيل كولين مانند استيل كولينAch موجب دپولاريزاسيون شدن صفحه محركه انتهايي در محل اتصال عصب – عضله مي شود.اين دارو تمايل شديد به گيرنده هاي استيل كولين داشته ودر مقابل استيل كولين استراز مقاومت نشان مي دهد.در نتيجه دپولاريزاسيون شدن طولانی تری در صفحه محركه انتهايي ايجاد مي كند.همچنين اين دارو خاصيت آزاد كنندگي هيستامين دارد و طبق گزارشهاي متعدد موجب تحريك گيرنده هاي عصب واگ قلبي و عقده هاي سمپاتيك مي شود.افزايش گذرا در فشار داخل چشم بلافاصله بعد از تزريق بروز مي كند و ممكن است تا پس از زمان شروع فلج كامل باقي بماند.

[#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [field_pharmacokinetics] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_pharmacokinetics [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 4 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_pharmacokinetics [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => جذب: پس از تزريق وريدي ، زمان شروع اثر دارو سريع است(30 ثانيه)و اوج اثر آن طي يك دقيقه حاصل مي شود.اثر دارو به مدت 3-2 دقيقه باقي مي ماند و بتدريج طي 10 دقيقه از بين ميرود.پس از تزريق عضلاني اثر دارو طي 3-2 دقيقه شروع مي شود و به مدت 30-20 دقيقه باقي مي ماند. پخش: پس از تزريق وريدي در مايعات خارج سلولي انتشار يافته و به سرعت به محل اثر دسترسي مي يابد.از جفت عبور مي كند. متابوليسم: توسط سودوكولين استراز پلاسما به سرعت متابوليزه مي شود. دفع: حدود 10 درصد دارو بصورت تغيير نيافته از طريق ادرار دفع مي شود. [format] => [safe] =>

جذب: پس از تزريق وريدي ، زمان شروع اثر دارو سريع است(30 ثانيه)و اوج اثر آن طي يك دقيقه حاصل مي شود.اثر دارو به مدت 3-2 دقيقه باقي مي ماند و بتدريج طي 10 دقيقه از بين ميرود.پس از تزريق عضلاني اثر دارو طي 3-2 دقيقه شروع مي شود و به مدت 30-20 دقيقه باقي مي ماند.
پخش: پس از تزريق وريدي در مايعات خارج سلولي انتشار يافته و به سرعت به محل اثر دسترسي مي يابد.از جفت عبور مي كند.
متابوليسم: توسط سودوكولين استراز پلاسما به سرعت متابوليزه مي شود.
دفع: حدود 10 درصد دارو بصورت تغيير نيافته از طريق ادرار دفع مي شود.

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

جذب: پس از تزريق وريدي ، زمان شروع اثر دارو سريع است(30 ثانيه)و اوج اثر آن طي يك دقيقه حاصل مي شود.اثر دارو به مدت 3-2 دقيقه باقي مي ماند و بتدريج طي 10 دقيقه از بين ميرود.پس از تزريق عضلاني اثر دارو طي 3-2 دقيقه شروع مي شود و به مدت 30-20 دقيقه باقي مي ماند.
پخش: پس از تزريق وريدي در مايعات خارج سلولي انتشار يافته و به سرعت به محل اثر دسترسي مي يابد.از جفت عبور مي كند.
متابوليسم: توسط سودوكولين استراز پلاسما به سرعت متابوليزه مي شود.
دفع: حدود 10 درصد دارو بصورت تغيير نيافته از طريق ادرار دفع مي شود.

) [#title] => [#description] => [#children] =>

جذب: پس از تزريق وريدي ، زمان شروع اثر دارو سريع است(30 ثانيه)و اوج اثر آن طي يك دقيقه حاصل مي شود.اثر دارو به مدت 3-2 دقيقه باقي مي ماند و بتدريج طي 10 دقيقه از بين ميرود.پس از تزريق عضلاني اثر دارو طي 3-2 دقيقه شروع مي شود و به مدت 30-20 دقيقه باقي مي ماند.
پخش: پس از تزريق وريدي در مايعات خارج سلولي انتشار يافته و به سرعت به محل اثر دسترسي مي يابد.از جفت عبور مي كند.
متابوليسم: توسط سودوكولين استراز پلاسما به سرعت متابوليزه مي شود.
دفع: حدود 10 درصد دارو بصورت تغيير نيافته از طريق ادرار دفع مي شود.

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_pharmacokinetics [#title] => فارماکوکینتیک [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

جذب: پس از تزريق وريدي ، زمان شروع اثر دارو سريع است(30 ثانيه)و اوج اثر آن طي يك دقيقه حاصل مي شود.اثر دارو به مدت 3-2 دقيقه باقي مي ماند و بتدريج طي 10 دقيقه از بين ميرود.پس از تزريق عضلاني اثر دارو طي 3-2 دقيقه شروع مي شود و به مدت 30-20 دقيقه باقي مي ماند.
پخش: پس از تزريق وريدي در مايعات خارج سلولي انتشار يافته و به سرعت به محل اثر دسترسي مي يابد.از جفت عبور مي كند.
متابوليسم: توسط سودوكولين استراز پلاسما به سرعت متابوليزه مي شود.
دفع: حدود 10 درصد دارو بصورت تغيير نيافته از طريق ادرار دفع مي شود.

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
فارماکوکینتیک: 

جذب: پس از تزريق وريدي ، زمان شروع اثر دارو سريع است(30 ثانيه)و اوج اثر آن طي يك دقيقه حاصل مي شود.اثر دارو به مدت 3-2 دقيقه باقي مي ماند و بتدريج طي 10 دقيقه از بين ميرود.پس از تزريق عضلاني اثر دارو طي 3-2 دقيقه شروع مي شود و به مدت 30-20 دقيقه باقي مي ماند.
پخش: پس از تزريق وريدي در مايعات خارج سلولي انتشار يافته و به سرعت به محل اثر دسترسي مي يابد.از جفت عبور مي كند.
متابوليسم: توسط سودوكولين استراز پلاسما به سرعت متابوليزه مي شود.
دفع: حدود 10 درصد دارو بصورت تغيير نيافته از طريق ادرار دفع مي شود.

[#printed] => 1 ) [field_indications] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_indications [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 5 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_indications [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => • جهت شل كردن عضلات اسكلتي،تسهيل در انتو باسيون،‌تهويه، اعمال ارتوپدي ، جهت كاهش انقباض عضلاني ناشي از تشنج [format] => [safe] =>

• جهت شل كردن عضلات اسكلتي،تسهيل در انتو باسيون،‌تهويه، اعمال ارتوپدي ، جهت كاهش انقباض عضلاني ناشي از تشنج

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

• جهت شل كردن عضلات اسكلتي،تسهيل در انتو باسيون،‌تهويه، اعمال ارتوپدي ، جهت كاهش انقباض عضلاني ناشي از تشنج

) [#title] => [#description] => [#children] =>

• جهت شل كردن عضلات اسكلتي،تسهيل در انتو باسيون،‌تهويه، اعمال ارتوپدي ، جهت كاهش انقباض عضلاني ناشي از تشنج

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_indications [#title] => موارد مصرف [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

• جهت شل كردن عضلات اسكلتي،تسهيل در انتو باسيون،‌تهويه، اعمال ارتوپدي ، جهت كاهش انقباض عضلاني ناشي از تشنج

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
موارد مصرف: 

• جهت شل كردن عضلات اسكلتي،تسهيل در انتو باسيون،‌تهويه، اعمال ارتوپدي ، جهت كاهش انقباض عضلاني ناشي از تشنج

[#printed] => 1 ) [field_administration_and_dosage] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_administration_and_dosage [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 6 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_administration_and_dosage [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => [format] => [safe] => [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_administration_and_dosage [#title] => روش و مقدار مصرف [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [field_contraindications] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_contraindications [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 7 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_contraindications [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => حساسيت مفرط شناخته شده به دارو، اختلالات ژنتيكي در سودوكولين استراز پلاسما( احتمال اختلالات در متابوليسم دارو وجود دارد)، سابقه فردي يا خانوادگي هيپر ترمي بدخيم (ممكن است موجب بروز اين حالت شود)، ميوپاتي هاي همراه با افزايش غلظت سرمي كراتين كيناز (ممكن است صدمات ناشي از اين دارو ها را تشديد كند)،گلوكوم با زاويه باريك با صدمات نافذ چشمي (فشار داخل چشم را افزايش مي دهد). [format] => [safe] =>

حساسيت مفرط شناخته شده به دارو، اختلالات ژنتيكي در سودوكولين استراز پلاسما( احتمال اختلالات در متابوليسم دارو وجود دارد)، سابقه فردي يا خانوادگي هيپر ترمي بدخيم (ممكن است موجب بروز اين حالت شود)، ميوپاتي هاي همراه با افزايش غلظت سرمي كراتين كيناز (ممكن است صدمات ناشي از اين دارو ها را تشديد كند)،گلوكوم با زاويه باريك با صدمات نافذ چشمي (فشار داخل چشم را افزايش مي دهد).

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

حساسيت مفرط شناخته شده به دارو، اختلالات ژنتيكي در سودوكولين استراز پلاسما( احتمال اختلالات در متابوليسم دارو وجود دارد)، سابقه فردي يا خانوادگي هيپر ترمي بدخيم (ممكن است موجب بروز اين حالت شود)، ميوپاتي هاي همراه با افزايش غلظت سرمي كراتين كيناز (ممكن است صدمات ناشي از اين دارو ها را تشديد كند)،گلوكوم با زاويه باريك با صدمات نافذ چشمي (فشار داخل چشم را افزايش مي دهد).

) [#title] => [#description] => [#children] =>

حساسيت مفرط شناخته شده به دارو، اختلالات ژنتيكي در سودوكولين استراز پلاسما( احتمال اختلالات در متابوليسم دارو وجود دارد)، سابقه فردي يا خانوادگي هيپر ترمي بدخيم (ممكن است موجب بروز اين حالت شود)، ميوپاتي هاي همراه با افزايش غلظت سرمي كراتين كيناز (ممكن است صدمات ناشي از اين دارو ها را تشديد كند)،گلوكوم با زاويه باريك با صدمات نافذ چشمي (فشار داخل چشم را افزايش مي دهد).

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_contraindications [#title] => موارد منع مصرف [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

حساسيت مفرط شناخته شده به دارو، اختلالات ژنتيكي در سودوكولين استراز پلاسما( احتمال اختلالات در متابوليسم دارو وجود دارد)، سابقه فردي يا خانوادگي هيپر ترمي بدخيم (ممكن است موجب بروز اين حالت شود)، ميوپاتي هاي همراه با افزايش غلظت سرمي كراتين كيناز (ممكن است صدمات ناشي از اين دارو ها را تشديد كند)،گلوكوم با زاويه باريك با صدمات نافذ چشمي (فشار داخل چشم را افزايش مي دهد).

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
موارد منع مصرف: 

حساسيت مفرط شناخته شده به دارو، اختلالات ژنتيكي در سودوكولين استراز پلاسما( احتمال اختلالات در متابوليسم دارو وجود دارد)، سابقه فردي يا خانوادگي هيپر ترمي بدخيم (ممكن است موجب بروز اين حالت شود)، ميوپاتي هاي همراه با افزايش غلظت سرمي كراتين كيناز (ممكن است صدمات ناشي از اين دارو ها را تشديد كند)،گلوكوم با زاويه باريك با صدمات نافذ چشمي (فشار داخل چشم را افزايش مي دهد).

[#printed] => 1 ) [field_precautions] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_precautions [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 8 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_precautions [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => موارد احتياط فراوان: كمي سودوکولين استراز پلاسما و در دوران بهبودي پس از آسيب ديدگي شدید. موارد احتياط: الف)اختلالات الكتروليتي در صورت مصرف گليكوزيدهاي قلبي،هيپر كالمي(كه از قبل وجود داشته )، فلج اندامهاي تحتاني، سوختگي هاي شديد يا وسيع، سابقه سكته مغزي، بيمار دژنراتيو يا ديستروفيك عصبي – عضلاني (غلظت پتاسيم را افزايش مي دهد)، در طول جراحي چشم(فشار داخل چشم را افزايش مي دهد). ب)در صورت احتياج مبرم، مي توان دارو را در بارداري مصرف كرد. پ)غلظت سودوكولين استراز در دوران بارداري كاهش مي يابد و ممكن است اثر دارو را افزايش دهد. [format] => [safe] =>

موارد احتياط فراوان:
كمي سودوکولين استراز پلاسما و در دوران بهبودي پس از آسيب ديدگي شدید.

موارد احتياط:
الف)اختلالات الكتروليتي در صورت مصرف گليكوزيدهاي قلبي،هيپر كالمي(كه از قبل وجود داشته )، فلج اندامهاي تحتاني، سوختگي هاي شديد يا وسيع، سابقه سكته مغزي، بيمار دژنراتيو يا ديستروفيك عصبي – عضلاني (غلظت پتاسيم را افزايش مي دهد)، در طول جراحي چشم(فشار داخل چشم را افزايش مي دهد).
ب)در صورت احتياج مبرم، مي توان دارو را در بارداري مصرف كرد.
پ)غلظت سودوكولين استراز در دوران بارداري كاهش مي يابد و ممكن است اثر دارو را افزايش دهد.

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

موارد احتياط فراوان:
كمي سودوکولين استراز پلاسما و در دوران بهبودي پس از آسيب ديدگي شدید.

موارد احتياط:
الف)اختلالات الكتروليتي در صورت مصرف گليكوزيدهاي قلبي،هيپر كالمي(كه از قبل وجود داشته )، فلج اندامهاي تحتاني، سوختگي هاي شديد يا وسيع، سابقه سكته مغزي، بيمار دژنراتيو يا ديستروفيك عصبي – عضلاني (غلظت پتاسيم را افزايش مي دهد)، در طول جراحي چشم(فشار داخل چشم را افزايش مي دهد).
ب)در صورت احتياج مبرم، مي توان دارو را در بارداري مصرف كرد.
پ)غلظت سودوكولين استراز در دوران بارداري كاهش مي يابد و ممكن است اثر دارو را افزايش دهد.

) [#title] => [#description] => [#children] =>

موارد احتياط فراوان:
كمي سودوکولين استراز پلاسما و در دوران بهبودي پس از آسيب ديدگي شدید.

موارد احتياط:
الف)اختلالات الكتروليتي در صورت مصرف گليكوزيدهاي قلبي،هيپر كالمي(كه از قبل وجود داشته )، فلج اندامهاي تحتاني، سوختگي هاي شديد يا وسيع، سابقه سكته مغزي، بيمار دژنراتيو يا ديستروفيك عصبي – عضلاني (غلظت پتاسيم را افزايش مي دهد)، در طول جراحي چشم(فشار داخل چشم را افزايش مي دهد).
ب)در صورت احتياج مبرم، مي توان دارو را در بارداري مصرف كرد.
پ)غلظت سودوكولين استراز در دوران بارداري كاهش مي يابد و ممكن است اثر دارو را افزايش دهد.

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_precautions [#title] => احتیاط [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

موارد احتياط فراوان:
كمي سودوکولين استراز پلاسما و در دوران بهبودي پس از آسيب ديدگي شدید.

موارد احتياط:
الف)اختلالات الكتروليتي در صورت مصرف گليكوزيدهاي قلبي،هيپر كالمي(كه از قبل وجود داشته )، فلج اندامهاي تحتاني، سوختگي هاي شديد يا وسيع، سابقه سكته مغزي، بيمار دژنراتيو يا ديستروفيك عصبي – عضلاني (غلظت پتاسيم را افزايش مي دهد)، در طول جراحي چشم(فشار داخل چشم را افزايش مي دهد).
ب)در صورت احتياج مبرم، مي توان دارو را در بارداري مصرف كرد.
پ)غلظت سودوكولين استراز در دوران بارداري كاهش مي يابد و ممكن است اثر دارو را افزايش دهد.

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
احتیاط: 

موارد احتياط فراوان:
كمي سودوکولين استراز پلاسما و در دوران بهبودي پس از آسيب ديدگي شدید.

موارد احتياط:
الف)اختلالات الكتروليتي در صورت مصرف گليكوزيدهاي قلبي،هيپر كالمي(كه از قبل وجود داشته )، فلج اندامهاي تحتاني، سوختگي هاي شديد يا وسيع، سابقه سكته مغزي، بيمار دژنراتيو يا ديستروفيك عصبي – عضلاني (غلظت پتاسيم را افزايش مي دهد)، در طول جراحي چشم(فشار داخل چشم را افزايش مي دهد).
ب)در صورت احتياج مبرم، مي توان دارو را در بارداري مصرف كرد.
پ)غلظت سودوكولين استراز در دوران بارداري كاهش مي يابد و ممكن است اثر دارو را افزايش دهد.

[#printed] => 1 ) [field_drug_interactions] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_drug_interactions [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 9 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_drug_interactions [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => مصرف همزمان با آنتي بيوتيكهاي آمينوگلیکوزيدي (مانند آميكاسين،جتامايسين،استرپتومايسين)آنتی بيوتيكهاي پلي میكسين(سولفات پلي مكسين B)،كليندامايسين، بيهوش كننده هاي عمومي، بي حس كننده هاي موضعي،داروهاي ضد مالاريا، مهار كننده هاي ضد كولين استراز (اكوتيوفات)، سيكلوفسفاميد،داروهاي خوراكي جلوگيري كننده از بارداري،داروهاي مسدود كننده عصبي- عضلاني غير دپولاريزان،املاح تزريقي منيزيم،لیتيم، كينين،پانكرونيوم،فنوتيازين ها و تماس با حشره كشهاي نوروتوكسيك اثرات مسدود كننده عصبي-عضلاني سوكسينيل كولين را تشديد يا طولاني مي كند.اين داروها طي جراحي و پس از آن بايد با احتياط مصرف شوند.مصرف همزمان با گليكوزيدهاي قلبي احتمالاً موجب بروز آريتمي قلبي مي شود. بايد مصرف همزمان اين داروها با احتياط صورت گيرد. [format] => [safe] =>

مصرف همزمان با آنتي بيوتيكهاي آمينوگلیکوزيدي (مانند آميكاسين،جتامايسين،استرپتومايسين)آنتی بيوتيكهاي پلي میكسين(سولفات پلي مكسين B)،كليندامايسين، بيهوش كننده هاي عمومي، بي حس كننده هاي موضعي،داروهاي ضد مالاريا، مهار كننده هاي ضد كولين استراز (اكوتيوفات)، سيكلوفسفاميد،داروهاي خوراكي جلوگيري كننده از بارداري،داروهاي مسدود كننده عصبي- عضلاني غير دپولاريزان،املاح تزريقي منيزيم،لیتيم، كينين،پانكرونيوم،فنوتيازين ها و تماس با حشره كشهاي نوروتوكسيك اثرات مسدود كننده عصبي-عضلاني سوكسينيل كولين را تشديد يا طولاني مي كند.اين داروها طي جراحي و پس از آن بايد با احتياط مصرف شوند.مصرف همزمان با گليكوزيدهاي قلبي احتمالاً موجب بروز آريتمي قلبي مي شود. بايد مصرف همزمان اين داروها با احتياط صورت گيرد.

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

مصرف همزمان با آنتي بيوتيكهاي آمينوگلیکوزيدي (مانند آميكاسين،جتامايسين،استرپتومايسين)آنتی بيوتيكهاي پلي میكسين(سولفات پلي مكسين B)،كليندامايسين، بيهوش كننده هاي عمومي، بي حس كننده هاي موضعي،داروهاي ضد مالاريا، مهار كننده هاي ضد كولين استراز (اكوتيوفات)، سيكلوفسفاميد،داروهاي خوراكي جلوگيري كننده از بارداري،داروهاي مسدود كننده عصبي- عضلاني غير دپولاريزان،املاح تزريقي منيزيم،لیتيم، كينين،پانكرونيوم،فنوتيازين ها و تماس با حشره كشهاي نوروتوكسيك اثرات مسدود كننده عصبي-عضلاني سوكسينيل كولين را تشديد يا طولاني مي كند.اين داروها طي جراحي و پس از آن بايد با احتياط مصرف شوند.مصرف همزمان با گليكوزيدهاي قلبي احتمالاً موجب بروز آريتمي قلبي مي شود. بايد مصرف همزمان اين داروها با احتياط صورت گيرد.

) [#title] => [#description] => [#children] =>

مصرف همزمان با آنتي بيوتيكهاي آمينوگلیکوزيدي (مانند آميكاسين،جتامايسين،استرپتومايسين)آنتی بيوتيكهاي پلي میكسين(سولفات پلي مكسين B)،كليندامايسين، بيهوش كننده هاي عمومي، بي حس كننده هاي موضعي،داروهاي ضد مالاريا، مهار كننده هاي ضد كولين استراز (اكوتيوفات)، سيكلوفسفاميد،داروهاي خوراكي جلوگيري كننده از بارداري،داروهاي مسدود كننده عصبي- عضلاني غير دپولاريزان،املاح تزريقي منيزيم،لیتيم، كينين،پانكرونيوم،فنوتيازين ها و تماس با حشره كشهاي نوروتوكسيك اثرات مسدود كننده عصبي-عضلاني سوكسينيل كولين را تشديد يا طولاني مي كند.اين داروها طي جراحي و پس از آن بايد با احتياط مصرف شوند.مصرف همزمان با گليكوزيدهاي قلبي احتمالاً موجب بروز آريتمي قلبي مي شود. بايد مصرف همزمان اين داروها با احتياط صورت گيرد.

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_drug_interactions [#title] => تداخلات دارویی [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

مصرف همزمان با آنتي بيوتيكهاي آمينوگلیکوزيدي (مانند آميكاسين،جتامايسين،استرپتومايسين)آنتی بيوتيكهاي پلي میكسين(سولفات پلي مكسين B)،كليندامايسين، بيهوش كننده هاي عمومي، بي حس كننده هاي موضعي،داروهاي ضد مالاريا، مهار كننده هاي ضد كولين استراز (اكوتيوفات)، سيكلوفسفاميد،داروهاي خوراكي جلوگيري كننده از بارداري،داروهاي مسدود كننده عصبي- عضلاني غير دپولاريزان،املاح تزريقي منيزيم،لیتيم، كينين،پانكرونيوم،فنوتيازين ها و تماس با حشره كشهاي نوروتوكسيك اثرات مسدود كننده عصبي-عضلاني سوكسينيل كولين را تشديد يا طولاني مي كند.اين داروها طي جراحي و پس از آن بايد با احتياط مصرف شوند.مصرف همزمان با گليكوزيدهاي قلبي احتمالاً موجب بروز آريتمي قلبي مي شود. بايد مصرف همزمان اين داروها با احتياط صورت گيرد.

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
تداخلات دارویی: 

مصرف همزمان با آنتي بيوتيكهاي آمينوگلیکوزيدي (مانند آميكاسين،جتامايسين،استرپتومايسين)آنتی بيوتيكهاي پلي میكسين(سولفات پلي مكسين B)،كليندامايسين، بيهوش كننده هاي عمومي، بي حس كننده هاي موضعي،داروهاي ضد مالاريا، مهار كننده هاي ضد كولين استراز (اكوتيوفات)، سيكلوفسفاميد،داروهاي خوراكي جلوگيري كننده از بارداري،داروهاي مسدود كننده عصبي- عضلاني غير دپولاريزان،املاح تزريقي منيزيم،لیتيم، كينين،پانكرونيوم،فنوتيازين ها و تماس با حشره كشهاي نوروتوكسيك اثرات مسدود كننده عصبي-عضلاني سوكسينيل كولين را تشديد يا طولاني مي كند.اين داروها طي جراحي و پس از آن بايد با احتياط مصرف شوند.مصرف همزمان با گليكوزيدهاي قلبي احتمالاً موجب بروز آريتمي قلبي مي شود. بايد مصرف همزمان اين داروها با احتياط صورت گيرد.

[#printed] => 1 ) [field_side_effects] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_side_effects [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 10 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_side_effects [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => قلبي-عروقي: براديكاردي گذرا، تاكيكاردي،هيپرتانسيون،هيپوتانسيون،آريتمي، ايست سينوسي چشم: افزايش فشار داخل چشم ساير عوارض: ضعف طولاني تنفسي،آپنه، خس خس سينه يا اشكال در تنفس،هيپرترمي بدخيم،فاسيكولاسيون عضلاني، دردعضلاني پس از جراحي،ميوگلوبينمي،ترشح بيش از حد بزاق،ميوگلوبينوري، بثورات پوستي،تاكي فيلاكسي(پس از تكرار مصرف دارو). [format] => [safe] =>

قلبي-عروقي: براديكاردي گذرا، تاكيكاردي،هيپرتانسيون،هيپوتانسيون،آريتمي، ايست سينوسي
چشم: افزايش فشار داخل چشم
ساير عوارض: ضعف طولاني تنفسي،آپنه، خس خس سينه يا اشكال در تنفس،هيپرترمي بدخيم،فاسيكولاسيون عضلاني، دردعضلاني پس از جراحي،ميوگلوبينمي،ترشح بيش از حد بزاق،ميوگلوبينوري، بثورات پوستي،تاكي فيلاكسي(پس از تكرار مصرف دارو).

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

قلبي-عروقي: براديكاردي گذرا، تاكيكاردي،هيپرتانسيون،هيپوتانسيون،آريتمي، ايست سينوسي
چشم: افزايش فشار داخل چشم
ساير عوارض: ضعف طولاني تنفسي،آپنه، خس خس سينه يا اشكال در تنفس،هيپرترمي بدخيم،فاسيكولاسيون عضلاني، دردعضلاني پس از جراحي،ميوگلوبينمي،ترشح بيش از حد بزاق،ميوگلوبينوري، بثورات پوستي،تاكي فيلاكسي(پس از تكرار مصرف دارو).

) [#title] => [#description] => [#children] =>

قلبي-عروقي: براديكاردي گذرا، تاكيكاردي،هيپرتانسيون،هيپوتانسيون،آريتمي، ايست سينوسي
چشم: افزايش فشار داخل چشم
ساير عوارض: ضعف طولاني تنفسي،آپنه، خس خس سينه يا اشكال در تنفس،هيپرترمي بدخيم،فاسيكولاسيون عضلاني، دردعضلاني پس از جراحي،ميوگلوبينمي،ترشح بيش از حد بزاق،ميوگلوبينوري، بثورات پوستي،تاكي فيلاكسي(پس از تكرار مصرف دارو).

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_side_effects [#title] => عوارض جانبی [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

قلبي-عروقي: براديكاردي گذرا، تاكيكاردي،هيپرتانسيون،هيپوتانسيون،آريتمي، ايست سينوسي
چشم: افزايش فشار داخل چشم
ساير عوارض: ضعف طولاني تنفسي،آپنه، خس خس سينه يا اشكال در تنفس،هيپرترمي بدخيم،فاسيكولاسيون عضلاني، دردعضلاني پس از جراحي،ميوگلوبينمي،ترشح بيش از حد بزاق،ميوگلوبينوري، بثورات پوستي،تاكي فيلاكسي(پس از تكرار مصرف دارو).

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
عوارض جانبی: 

قلبي-عروقي: براديكاردي گذرا، تاكيكاردي،هيپرتانسيون،هيپوتانسيون،آريتمي، ايست سينوسي
چشم: افزايش فشار داخل چشم
ساير عوارض: ضعف طولاني تنفسي،آپنه، خس خس سينه يا اشكال در تنفس،هيپرترمي بدخيم،فاسيكولاسيون عضلاني، دردعضلاني پس از جراحي،ميوگلوبينمي،ترشح بيش از حد بزاق،ميوگلوبينوري، بثورات پوستي،تاكي فيلاكسي(پس از تكرار مصرف دارو).

[#printed] => 1 ) [field_storage] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_storage [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 11 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_storage [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => در دمای 8-2 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد. [format] => [safe] =>

در دمای 8-2 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

در دمای 8-2 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

) [#title] => [#description] => [#children] =>

در دمای 8-2 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_storage [#title] => نحوۀ نگهداری [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

در دمای 8-2 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
نحوۀ نگهداری: 

در دمای 8-2 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

[#printed] => 1 ) [field_packing] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_packing [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 12 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_packing [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => آمپول 500 میلی گرم در 10 میلی لیتر: بسته بندی 5 عددی [format] => [safe] =>

آمپول 500 میلی گرم در 10 میلی لیتر: بسته بندی 5 عددی

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

آمپول 500 میلی گرم در 10 میلی لیتر: بسته بندی 5 عددی

) [#title] => [#description] => [#children] =>

آمپول 500 میلی گرم در 10 میلی لیتر: بسته بندی 5 عددی

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_packing [#title] => بسته بندی [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

آمپول 500 میلی گرم در 10 میلی لیتر: بسته بندی 5 عددی

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
بسته بندی: 

آمپول 500 میلی گرم در 10 میلی لیتر: بسته بندی 5 عددی

[#printed] => 1 ) [field_references] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_references [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 13 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_references [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => [format] => [safe] => [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_references [#title] => منابع [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [field_pdf] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_pdf [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 14 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_pdf [#weight] => 0 [#theme] => filefield_formatter_default [#item] => Array ( [fid] => 179 [uid] => 1 [filename] => succinylcholine.pdf [filepath] => sites/default/files/pdf/succinylcholine.pdf [filemime] => application/pdf [filesize] => 135676 [status] => 1 [timestamp] => 1329487795 [list] => 1 [data] => [i18nsync] => 1 [nid] => 108 [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] => ) [#title] => [#description] => [#children] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_pdf [#title] => PDF [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] => [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] => [#printed] => 1 ) [field_related_products] => Array ( [#type_name] => product [#context] => full [#field_name] => field_related_products [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 15 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_related_products [#weight] => 0 [#theme] => nodereference_formatter_default [#item] => Array ( [nid] => [i18nsync] => 1 [safe] => Array ( ) [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [1] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_related_products [#weight] => 1 [#theme] => nodereference_formatter_default [#item] => Array ( [nid] => [i18nsync] => 1 [safe] => Array ( ) [#delta] => 1 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [2] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => product [#field_name] => field_related_products [#weight] => 2 [#theme] => nodereference_formatter_default [#item] => Array ( [nid] => [i18nsync] => 1 [safe] => Array ( ) [#delta] => 2 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_related_products [#title] => محصولات مرتبط [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
Image: 
نام تجاری: 

-

شکل دارویی: 

آمپول 500 میلی گرم در10 میلی لیتر

طبقه بندی فارماکولوژیک: 

مسدود كننده عصبي- عضلاني دپلاریزان

طبقه بندی درمانی: 

شل كننده عضلات اسكلتي

طبقه بندی مصرف در بارداری: 

رده C

اثر شل كننده عضلات اسكلتي: سوكسينيل كولين مانند استيل كولينAch موجب دپولاريزاسيون شدن صفحه محركه انتهايي در محل اتصال عصب – عضله مي شود.اين دارو تمايل شديد به گيرنده هاي استيل كولين داشته ودر مقابل استيل كولين استراز مقاومت نشان مي دهد.در نتيجه دپولاريزاسيون شدن طولانی تری در صفحه محركه انتهايي ايجاد مي كند.همچنين اين دارو خاصيت آزاد كنندگي هيستامين دارد و طبق گزارشهاي متعدد موجب تحريك گيرنده هاي عصب واگ قلبي و عقده هاي سمپاتيك مي شود.افزايش گذرا در فشار داخل چشم بلافاصله بعد از تزريق بروز مي كند و ممكن است تا پس از زمان شروع فلج كامل باقي بماند.

فارماکوکینتیک: 

جذب: پس از تزريق وريدي ، زمان شروع اثر دارو سريع است(30 ثانيه)و اوج اثر آن طي يك دقيقه حاصل مي شود.اثر دارو به مدت 3-2 دقيقه باقي مي ماند و بتدريج طي 10 دقيقه از بين ميرود.پس از تزريق عضلاني اثر دارو طي 3-2 دقيقه شروع مي شود و به مدت 30-20 دقيقه باقي مي ماند.
پخش: پس از تزريق وريدي در مايعات خارج سلولي انتشار يافته و به سرعت به محل اثر دسترسي مي يابد.از جفت عبور مي كند.
متابوليسم: توسط سودوكولين استراز پلاسما به سرعت متابوليزه مي شود.
دفع: حدود 10 درصد دارو بصورت تغيير نيافته از طريق ادرار دفع مي شود.

موارد مصرف: 

• جهت شل كردن عضلات اسكلتي،تسهيل در انتو باسيون،‌تهويه، اعمال ارتوپدي ، جهت كاهش انقباض عضلاني ناشي از تشنج

موارد منع مصرف: 

حساسيت مفرط شناخته شده به دارو، اختلالات ژنتيكي در سودوكولين استراز پلاسما( احتمال اختلالات در متابوليسم دارو وجود دارد)، سابقه فردي يا خانوادگي هيپر ترمي بدخيم (ممكن است موجب بروز اين حالت شود)، ميوپاتي هاي همراه با افزايش غلظت سرمي كراتين كيناز (ممكن است صدمات ناشي از اين دارو ها را تشديد كند)،گلوكوم با زاويه باريك با صدمات نافذ چشمي (فشار داخل چشم را افزايش مي دهد).

احتیاط: 

موارد احتياط فراوان:
كمي سودوکولين استراز پلاسما و در دوران بهبودي پس از آسيب ديدگي شدید.

موارد احتياط:
الف)اختلالات الكتروليتي در صورت مصرف گليكوزيدهاي قلبي،هيپر كالمي(كه از قبل وجود داشته )، فلج اندامهاي تحتاني، سوختگي هاي شديد يا وسيع، سابقه سكته مغزي، بيمار دژنراتيو يا ديستروفيك عصبي – عضلاني (غلظت پتاسيم را افزايش مي دهد)، در طول جراحي چشم(فشار داخل چشم را افزايش مي دهد).
ب)در صورت احتياج مبرم، مي توان دارو را در بارداري مصرف كرد.
پ)غلظت سودوكولين استراز در دوران بارداري كاهش مي يابد و ممكن است اثر دارو را افزايش دهد.

تداخلات دارویی: 

مصرف همزمان با آنتي بيوتيكهاي آمينوگلیکوزيدي (مانند آميكاسين،جتامايسين،استرپتومايسين)آنتی بيوتيكهاي پلي میكسين(سولفات پلي مكسين B)،كليندامايسين، بيهوش كننده هاي عمومي، بي حس كننده هاي موضعي،داروهاي ضد مالاريا، مهار كننده هاي ضد كولين استراز (اكوتيوفات)، سيكلوفسفاميد،داروهاي خوراكي جلوگيري كننده از بارداري،داروهاي مسدود كننده عصبي- عضلاني غير دپولاريزان،املاح تزريقي منيزيم،لیتيم، كينين،پانكرونيوم،فنوتيازين ها و تماس با حشره كشهاي نوروتوكسيك اثرات مسدود كننده عصبي-عضلاني سوكسينيل كولين را تشديد يا طولاني مي كند.اين داروها طي جراحي و پس از آن بايد با احتياط مصرف شوند.مصرف همزمان با گليكوزيدهاي قلبي احتمالاً موجب بروز آريتمي قلبي مي شود. بايد مصرف همزمان اين داروها با احتياط صورت گيرد.

عوارض جانبی: 

قلبي-عروقي: براديكاردي گذرا، تاكيكاردي،هيپرتانسيون،هيپوتانسيون،آريتمي، ايست سينوسي
چشم: افزايش فشار داخل چشم
ساير عوارض: ضعف طولاني تنفسي،آپنه، خس خس سينه يا اشكال در تنفس،هيپرترمي بدخيم،فاسيكولاسيون عضلاني، دردعضلاني پس از جراحي،ميوگلوبينمي،ترشح بيش از حد بزاق،ميوگلوبينوري، بثورات پوستي،تاكي فيلاكسي(پس از تكرار مصرف دارو).

نحوۀ نگهداری: 

در دمای 8-2 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.

بسته بندی: 

آمپول 500 میلی گرم در 10 میلی لیتر: بسته بندی 5 عددی

[#printed] => 1 ) [links] => Array ( [node_translation_en] => Array ( [title] => English [href] => node/275 [language] => stdClass Object ( [language] => en [name] => English [native] => English [direction] => 0 [enabled] => 1 [plurals] => 0 [formula] => [domain] => [prefix] => en [weight] => 2 [javascript] => ) [attributes] => Array ( [title] => Succinyl Choline [class] => translation-link ) ) ) )
button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517