هشتمین کنگره بین المللی بنیاد قلب فارس

تاریخ: 
1397/02/9
Image: 

شرکت داروسازی کاسپین تامین در هشتمین کنگره بین المللی بنیاد قلب فارس که از تاریخ 97/2/4 الی 97/2/7 در هتل شیراز با اسپانسری بیمارستان قلب کوثر برگزار گردیده بود حضور بهم رسانید .
این همایش با حضور دکتر تابنده و دکتر نوحی (رئیس انجمن قلب ایران ) برگزار گردیده بود .

در این همایش جمع کثیری از پزشکان و پرستاران قلب از شیراز و شهرستان ها حضور داشتند .

شرکت کاسپین تامین با داروهای قلبی خود از جمله نیترال (داروی انحصاری )،هپارودیک (با 3سال تاریخ انقضا )و انوکساپارین( که به عنوان تنها شرکتی که دارای سرنگ پرفیلد ایتالیایی )میباشد در این کنگره حضور بهم رسانید .

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517