ششمین کنگره بین المللی قلب ایران

تاریخ: 
1397/02/24
Image: 

شرکت داروسازی کاسپین تامین در ششمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردیده بود با محصولات قلبی خود مانند نیترال ،هپارودیک و انوکساپارین حضور بهم رسانید .
این همایش از جانب دکتر شریف کاشانی (رئیس همایش ) برگزار گردید که ایشان همراه با دکتر رستمی (دبیر انجمن )در غرفه کاسپین تامین حضور بهم رسانید که بسیار از داروهای کاسپین استقبال نموده و اعلام رضایت خود را به دنبال مصرف نیترال (آمپول نیترو گلیسیرین تنها تولید کننده ایرانی ) و سایر محصولات بیان کردند .

در این همایش جمع کثیری از پزشکان متخصص قلب حضور داشتند که اعلام رضایت خود را از محصولات قلبی کاسپین بیان نمودند.

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517