ششمین همایش بین المللی مراقبت های ویژه

تاریخ: 
1397/10/19
Image: 

حضور شرکت داروسازی کاسپین تامین در ششمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه درمرکز همایش رازی با حضور دکتر سوادکوهی ،دکتر عمرانی ،دکتر مرادی مقدم ،دکتر شهرامی، دکتر اردهالی و دکتر هاشمیان

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517