شرکت داروسازی کاسپین تامین در مورنینگ طب اورژانس بیمارستان نمازی شیراز

تاریخ: 
1397/10/09
Image: 

واحد بازاریابی شرکت داروسازی کاسپین تامین در تاریخ 97/10/09 افتخار حضور در مورنینگ بیمارستان نمازی شیراز را داشت
در این مورنینگ که متخصصین طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شیراز حضور داشتند آمپول های دیمین جکت (دیفن هیدرامین )و فنوفن (ایبو پروفن )معرفی شدند .

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517