سيزدهمين كنگره طب اورژانس كشور

تاریخ: 
1397/08/30
Image: 

سيزدهمين كنگره طب اورژانس كشور که 26الی28آبان ماه 97 در مركز همايش‌های رازی برگزار گردیده بود پس از سه روز با سخنرانی دكتر معصومی دبير انجمن طب اورژانس كشور به پایان رسید.

این همایش برای شرکت داروسازی کاسپین تامین حائز اهمیت بود زیرا برای نخستین بار سه آمپول استاجكت، فنوفن و ديفن هيدرامين این شرکت با سخنرانی دكتر معصومی (دبير انجمن طب اورژانس كشور) معرفی شد و بازخوردهای مثبتی داشت.

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517