سمینار توسعه مدیریت مدیران تی پی کو

تاریخ: 
98/09/21
Image: 

سمینار توسعه مدیریت مدیران تی پی کو از تاریخ 19 لغایت 21 آذرماه 98 با حضور جناب آقای دکتر پویا فرهت مدیرعامل محترم تی پی کو و مدیران ارشد شرکت های زیرمجموعه در شهر یزد برگزار گردید.
در همین راستا جناب آقای مهندس حامد صابونی مدیرعامل محترم و جناب آقای بهزاد شکوری معاونت محترم مالی، اقتصادی و اجرایی شرکت داروسازی کاسپین تامین در این سمینار سه روزه حضور یافتند.

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517