حضور شرکت داروسازی کاسپین تامین در همایش دریچه ای به سلامت فردای ایران

تاریخ: 
1397/10/04
Image: 

این همایش در تاریخ 97/10/04 در هتل اسپیناس پالاس با حضور جمعی از متخصصین بیهوشی و مراقبتهای ویژه برگزار گردید و شرکت داروسازی کاسپین تامین نیز با حضور خود در این همایش بار دیگر حمایت خود را از انجمن بیهوشی اعلام نمود چرا که این همایش از زیرمجموعه های همایش بیهوشی به حساب می آمد .

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517