افزایش سرمایه شرکت داروسازی کاسپین تامین تصویب شد

تاریخ: 
98/05/01
Image: 

مجمع عمومی فوق العاده شرکت داروسازی کاسپین تامین(سهامی عام) صبح روز سه شنبه مورخ 98/05/01 در محل مجموعه فرهنگی تلاش با حضور سهام داران و آقای فرشاد ملکوند فرد به عنوان ریاست مجمع، آقایان دکتر محسن صفاجو و مهندس علیرضا برقی به عنوان ناظران مجمع و آقای مهندس حامد صابونی مدیرعامل شرکت داروسازی کاسپین تامین و نائب رییس هیات مدیره و آقای بهزاد شکوری به عنوان دبیر مجمع برگزار گردید.

در این نشست ابتدا گزارش توجیهی هیات مدیره و سپس گزارش بازرس قانونی درخصوص افزایش سرمایه شرکت قرائت گردید و پس از بررسی و تبادل نظر به اتفاق آراء حاضرین، افزایش سرمایه معادل 200 درصد از مبلغ 150 میلیارد ریال به 450 میلیارد ریال از محل سود انباشته، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی تصویب گردید.

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517